Klagen klagen wiedewiedewagen (dr. Rudy Faelens, CRA)

Het begint lelijk op mijn systeem te werken dat IEDEREEN om méér geld zit te bedelen, behalve WIJ. Wij als thuisvervangende zorgverleners hebben het véél te druk om op de werkvloer met onze bewoners bezig te zijn.

 De ziekenhuizenvakbonden klagen dat ze te weinig personeel hebben dat te slecht betaald wordt en willen een coronacrisrisicopremie.

 De orgaanspecialisten klagen over hun inkomensverlies omdat ze een hele tijd geen routine controle-onderzoeken meer hebben mogen doen – overigens soms héél overbodige controles omdat de huisarts dat al heeft gedaan (bloedafname en interpretatie, klinische evaluatie, psychische ondersteuning,..).

 De vuilnis- en containerparkmannen klagen dat ze voorlopig nog niet weten of ze wel een coronarisicopremie zullen krijgen.

 De huisartsen klagen omdat ze hun telefonische onderzoeken en telefonische behandelingen slechts één kéér per week mogen aanrekenen en aan amper 20€ per prestatie terwijl WIJ CRA’s er nog niet aan DURVEN denken om een bewoner telefonisch te onderzoeken, maar dat allemaal netjes face to face en met een gedegen klinisch onderzoek doen, ook ’s nachts en ook in het weekend. Vrijwillig. En wij, CRA’s, zijn nog te beschaamd om, als we daar na een hoop administratie electronisch toch een prestatie in derde betalende voor aanbieden aan het Riziv. Soms wordt dat aanvaard, voor wie zijn accreditering werd afgepakt op 1 mei lukt dat ook. Maar we krijgen er wél een lager bedrag voor dan als de telefonerende huisarts het had gedaan.

 En dan zwijg ik nog over ons basis’honorarium’ als CRA. Dat hangt af van het aantal administratieve ‘RVT’ bedden dat het WZC heeft. Néé, niet van het totaal aantal bedden. Voor bewoners die toevallig in een niet-RVT bed liggen (die zien er overigens net hetzelfde uit, die lijden aan evenveel multimorbiditeit, niemand van de bewoners of bezoekend huisartsen weet in welk soort administratief bed hij ligt/onderzoekt). Wij krijgen daarvoor ‘het Fgedeelte van het maandelijks RVT forfait van het WZC’. Of we zouden het moeten krijgen want er zijn WZC’s die daar 30% of meer ‘onkosten’ aftrekken zonder te zeggen wat die onkosten dan wel zouden kunnen zijn: wij krijgen helemaal geen telefoon of lokaal of computer of of of, waar maken wij dan onkosten mee?

Ik krijg van één van mijn WZC’s integraal het F-gedeelte doorgestort. In de maand maart was dat 1492,92 € bruto; daar moeten de sociale zekerheid, de belastingen, de verzekering nog van af. Het komt neer op 48,16 € bruto per dag. Dat is zelfs redelijk veel want ‘mijn’ WZC telt een heel behoorlijk aantal RVT-bedden, en daar hangt het vanaf, NIET van het totaal aantal bewoners dat je medisch verzorgt als ze positief zijn, hun huisartsen medisch coördineert, medische raad geeft. En dat medisch advies lezen ze niet eens want het is véél te lang en véél te moeilijk.

En toch klagen we niet ! Ik ken CRA’s die nu in cohortering moeten werken en van wien het WZC ondertussen in bewonerstal is gehalveerd, en die hebben toch al laten doorschemeren dat het voor hen ‘aangenaam’ zou zijn om dat enorme honorarium toch te mogen kunnen ‘verdubbelen’. Op welk barema je dan zit qua overheidsniveau weet ik niet… Die van het het stof in de kelder ? Dat wordt ook met de voeten geveegd.

 De labs klagen omdat ze nog niet betaald werden voor het onderzoek van stalen van vermoedelijk besmette bewoners (die bij mij allemaal aan de gevalsdefinitie voldeden dus Riziv-terugbetaalbaar zijn, dus dat komt wel OK). Maar ook omdat ze helemaal nog niet weten of dat ze wel betaald zullen worden voor al die massa’s screeningstesten die ze – ietwat chaotisch afgenomen en relatief zinloos soms en weinig wetenschappelijk begeleid bij de interpretatie van de resultaten – hebben uitgevoerd in opdracht van WZC-directeuren die in paniek sloegen toen de eerste bewoner met een mogelijke besmetting na zijn test de pancarte kreeg van ‘bevestigd besmet’. Dat massaal en ongecoördineerd testen…Ik weet niet of het Riziv dat wel zal willen terugbetalen, ik vrees dat die WZC’s daar uiteindelijk zélf voor zullen moeten opdraaien. Eerlijk gezegd heb ik daar niet eens zoveel moeilijkheden mee

 Wij CRA’s en WZC-directeuren mogen al blij zijn als we na veel zeuren en erg vriendelijk vragen of we alstublief geen vijf corona-testkits mogen hebben van het labo om straks een mogelijk besmette bewoner te testen, de bereidheid daartoe vinden, maar dan wel alléén als we voortaan ook alle andere bloed- en urine- en wondstalen aan hen willen doorsturen want dààr worden ze wél voor betaald.

 De huisartsen klagen dat ze wel 36 uur moeten wachten op het testresultaat, afgenomen bij een mogelijk besmette Covid-19 patiënt in hun triagecentrum terwijl WIJ CRA’s daar 72 tot 96 uur moeten op wachten!

 Wij WZC-ZK EN WZC-VPK blijven netjes de pis en kak opkuisen van de bewoners, zonder zeuren over een risicopremie. Da’s nogal wat anders aan risico dan het opkuisen van een vuilniszak van een burger of het klinisch onderzoek van een perfect normale mens.

 wij WZC-ZK EN WZC-VPK blijven uiterst netjes en conscientieus en uiterst professioneel heel vriendelijk en empathisch voor onze bewoners het werk doen, zonder dat we er over blijven zaniken dat onze directeur ons in geen zes maanden één vakantiedag heeft gegund omdat er zorgschaarste heerst en zij géén dag zonder haar bijna-voltallige personeelsploeg kan. Zelfs de vakbonden hoor ik dààrover nauwelijks klagen; die hébben al geklaagd toen we niet bereid waren onze strategische stock aan mondneusmaskerkes zomaar te keus en te grabbel aan iedereen die ze wou te verspillen, ook niet aan OCMW maaltijdbedelers die op wel vijf meter afstand van de oude mensen bleven aan wie zij de maaltijd kwamen afleveren.

Awel, die hebben het inderdaad uiteindelijk toch gehaald. Proficiat. Die constateren nu uiteindelijk wel dat het helemaal geen pretje is om zo’n ding 8 uren lang professioneel en correct omgegord te houden, het lijkt een muilband wel, en dat het eigenlijk geen tot uiterst minimaal nut heeft omdat zo’n ding op 5 meter afstand eigenlijk helemààl géén bijdrage levert aan vermijden van virusoverdracht (dat virus is een druppel, net zoals een regendruppel. Druppels vallen op de grond. Zelfs als je hoest of niest, vallen die druppels op de grond binnen een cirkel van één meter straal. Die halve meter afstand extra is een veiligheidsmarge van 50%. Ja er zal vast wel eens een druppel verder vallen, maar gedegen klinisch onderzoek in de kamer van een echte bewoner en niet in een labo waar een kunstmatige aerosolproducerende machine wordt gezet die toch wel op minstens één puntje sterk verschilt van een échte bewoner), toont er toch verrassend héél erg weinig aan, en dan nog in een hoeveelheid waarvan wetenschappelijk geen bewijs bestaat dat zo’n superkleine hoeveelheid in klinische omstandigheden écht besmettelijk kan zijn. Dat is voorlopig enkel nog gelukt bij een muis, en dat was niet eens met corona (muizen hebben geen last van corona, alleen mensen (misschien vleermuizen ook) wél).

 WIJ zouden over wel duizend mogelijke dingen mogen – moeten - klagen, en dat zou zéér terecht zijn, maar we hebben daar de tijd helemaal niet voor; wij zijn helden op de werkvloer maar zo voelen we ons niet en zo worden we niet gepercipieerd… Al zou het misschien ons wel plezieren als anderen – medialui, verstandige politici (die zijn schaars maar ze zijn er ook), waarom eens geen academisch centrum want ook die laten ons vallen als een baksteen

– in de plaats van witte voddekes aan hun raam te hangen; die meer bedoeld lijken te zijn voor ziekenhuisspecialisten en ziekenhuispersoneel die nu een beetje met hun vingers staan te draaien omdat er nu eigenlijk te weinig werk is voor hen (die mochten de normale zorg niet meer verlenen, alles voor corona); eens héél luid in onze plaats zouden willen schreeuwen dat er een verschuiving MOET komen van middelen. Wat nu vaak naar nutteloze hooggespecialiseerde toptechnologische en peperdure hoogstandjes gaat moet minstens voor de helft verschoven worden naar geld en ondersteuning en respect voor al diegenen die NU presteren op de werkvloer van het WZC voor een loontje dat soms maar de helft bedraagt van wat ziekenhuispersoneel incasseert. En dat in véél en véél minder goede omstandigheden.

 Applaudisseren hoeft dus niet, Maar luid jullie en onze verontwaardiging uitschreeuwen over het belabberd overheidsbeleid in onze WZC, dat mag wel. Vanavond?

Dr Rudy Faelens

Huisarts, 

CRA WZC Meunyckenhof Koekelare

CRA WZC Riethove Oudenburg

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Joris DE GRAEVE

    12 mei 2020

    Ik hoor alleen maar KLAGEN. iedereen moet weer geld bij hebben, van de boer tot de horeca. Als het regent wordt iedereen nat, zonder onderscheid. Het is voor IEDEREEN lastig, van de nog werkenden tot de thuisblijvers. Maar verheug u dat uw gezondheid er nog is, dat u nog mag en kan werken. Momenteel heb ik de stellige indruk dat geld primeert boven gezondheid. Proost allemaal.

  • Vera DE VLEESSCHAUWER

    12 mei 2020

    u zegt wat velen denken; ik ben ook cra en werk in stilte...en bijna gratis inderdaad