Orde der Artsen schorst vijftien artsen voor antivax-uitspraken

De Orde der Artsen heeft vorig jaar verschillende artsen geschorst omdat ze zich uitgesproken hebben tegen de coronavaccins, of hun patiënten aangezet hebben om zich niet te laten vaccineren. Dat schrijft het Franstalige weekblad Le Vif op zijn site. Vijftien artsen kregen een opschorting van hun activiteiten opgelegd, gaande van termijnen van één maand tot, voor drie artsen, twee jaar.

Eerder al meldden we enkele schorsingsgevallen van provinciale raden.

Bijna een jaar geleden kwam de Orde met een deontologisch advies rond de vaccinatie tegen het coronavirus. Daarin is onder meer te lezen dat de organisatie "krachtig stelling zou nemen tegen de verspreiding van informatie die niet in overeenstemming is met de huidige stand van de wetenschap".

De sancties kunnen variëren van een eenvoudige waarschuwing tot een schorsing van maximaal twee jaar. Gedurende die periode kunnen de artsen dus niet als arts werken, tenzij ze beroep aantekenen. Dat beroep, dat in laatste instantie tot bij het Hof van Cassatie kan gaan, werkt immers opschortend.

Volgens Le Vif werden de zwaarste sancties in 2021 vooral in Vlaanderen uitgesproken. 

De sancties kwamen er na klachten. De helft daarvan komt van patiënten, de andere helft van andere artsen. Er werden 90 dossiers geopend, en die leidden tot in totaal 22 sancties. 

De klachten bij de Orde kwamen heel vaak van andere artsen. "Dat is uitzonderlijk", zegt Michel De Neyer, ondervoorzitter van de Orde der Artsen, op VRTNWS. "in een collegiale houding is dat normaal gezien niet ok. Maar dat was omdat die artsen het water aan de lippen stond."

"Die artsen werkten dus op de spoed of op intensieve verzorging of in een huisartsenpraktijk en ze konden echt niet meer volgen qua werkdruk. Ze moesten met lede ogen aanzien hoe collega's die de vaccinatie ondermijnden de volksgezondheid in het gedrang brachten."

"Gegevens van de WGO tonen duidelijk aan dat desinformatie meteen leidt tot een vertrouwensbreuk, tot lagere vaccinatie en tot een opstoot van de besmettingscijfers", aldus nog Deneyer.
> Lees ook: Arts geschorst voor desinformatie covid-19

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Edward Wouters

  04 juni 2022

  .
  De Orde maakt hier zelf een zware deontologische fout..

  De farmaceutische industrie heerst.

  Zo is, sinds het vertrek van Prof. dr. Peter Gotzsche uit Cochrane, 4 jaar geleden, Cochrane verworden tot een mondstuk van farmaceutische multi-nationals.

  En daar tellen (daar dienen we niet flauw over te doen) de regels van de neo-liberale markt:

  - maximalisatie van de aandeelhouders-waarde

  - maximalisatie van de winsten

  - maximalisatie van de markt-penetratie en het markt-aandeel

  - cartel- en monopolie-vorming

  "volks-gezondheid" komt in het dagelijks beheer van een multi-national niet voor, hoogstens in de prospectus, pro forma.

  CoViD-2 komt niet uit de lucht gevallen, Het getal 2 impliceert een CoViD-1, en die was er in 2002-'03, (men vergeet, men vergat).

  Sinds 10 jaar (geleden) is er heel wat onderzoek gedaan naar medicatie en Vitaminen- & mineralen-supplementen, die een Influenza like illness (ILI) als Corona-luchtwegen-infecties kunnen behandelen.

  Er zijn dus massa's studies uit het laatste decennium, die dokters vandaag toelaten om CONFIDENT Hydroxy-Chloroquine (in het vroegste stadium) en Ivermectine (in elk stadium) voor te schrijven.

  Vermits tegelijk ook Zink, Vitamine-D, Vitamine-C en eventueel ook Azitromycine (tegen bacteriele sur-infecties in de longen) wordt voor-geschreven, is het misschien niet helemaal duidelijk welk van deze stoffen het meest een positieve impact heeft op het genezings-proces en het stoppenn van infectie(s).

  Linus Pauling de enige wetenschapper die 2 Nobel-prijzen op zijn naam heeft, heeft altijd het belang van Vitaminen en mineralen onderwezen, en het belang dus van supplementeren bij tekorten.

  Vitamine-D en Zink zijn waarschijnlijk de meest effectieve profylaxe/geneesmiddel tegen Corona-verkoudheden en erger, (long-ontstekingen).

  Maar al die hierboven vermelde stoffen vallen buiten het verdien-model van een multi-national.

  De Orde van Artsen, zal een keuze dienen te maken:

  - gaan voor het grote geld en meeheulen met de wolwen (korte trermijn denken),

  - of het geweten volgen (lange termijn denken.., de waarheid komt altijd boven drijven)

  Een dwaasheid begaan is menselijk, volharden in de dwaasheid is diabolisch.


  Edward Wouters
  Medisch Researcher
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  .

 • Edward Wouters

  03 juni 2022

  .
  Lees via de Domus Medica portaalsite het tussentijds verslag de dato 10 december 2020, van Pfizer/BioNtech voor de FDA, voor het bekomen van de EUA 'emergency use authorisation'.

  Dr. Dirk Avontrs maakte er ook een samenvatting van in een PowerPoint presentatie. Dit alles is te vinden via de rubriek (links boven) "Nieuws / Actueel", en vervolgens ga je (helemaal onderaanm scollend) naar de datum 14/01/2020.

  Relative risk reduction RRR = 95% voor een infectie waartegen 98,5% van de bevolking een perfecte kruis-immuniteit heeft, via het aangeboren 'innate immune system', onze (niet-zo-specifieke) eerste-lijns defensie.

  Daarbij is een RRR als zand in de ogen, een (voor gebruik in de praktijk quasi waardeloos) virtueel getal.

  Wat van belang is, dat is de 'absolute risk reductuion', en die is volgens Pfizer/BioNtech 1 op 10.000 geinoculeerden, als het gaat om een zwaar symptomatische CoViD te vermijden.

  The number to vaccinate (to prevent 1 case) NNTV = 10.000

  Tegelijk meldt Pfizer/BioNtech dat de ingeente bevolking de hygiene- en andere CoViD-maatregelen dient blijven te volgen. Er is niet onderzocht of de geinoculeerden, besmettelijke Corona-virussen verder verspreiden ('shedding'), dan wel of ze zelf resistent geworden zijn.

  Wie dit leest (de data, de dato 10 dec. '20, van Pfizer/Biontech zelf), heeft geen tekeningetje meer nodig, te meer dat 14% van de geinoculeerden flink ziek wordt ( > 38°C. koorts), of bedlegerig.

  En de (soms dodelijke) zware (permanant debiliserende) bijwerkingen neigen naar 5%, terwijl de absolute risk reduction 0,01% is (voor preventie zware CoViD).

  Lezen de verantwoordelijken in de medische sector nog de basic publicaties, en raw-data vooraleer deze data 'sliced, diced & cooked' met een allesverhullend sausje door de medisch-onkundige media worden geserveerd ?


  Edward Wouters
  Medisch Researcher
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  .

 • Dirk Vandereyken

  19 januari 2022

  Nogal normaal dat deze artsen geschorst werden, in hun functie dienen ze minstens over de juiste FEITEN te beschikken en niet mensen verkeerd te informeren. Walgelijk dat ze dat wel deden.

 • Yves LOUIS

  07 januari 2022

  Respect voor medische ethiek, de eed van Hippocrates, de Rechten van de Mens en de vrije meningsuiting.
  Geen buitensporige repressie verklikking en moraliserende toon !

  Yves Louis

 • Lucas Kiebooms

  06 januari 2022

  Het gaat niet alleen over vrijheidsvan meningsuiting, maar voortschrijdend inzicht. Spijtig genoeg hebben de vaccinaties niet ingevuld wat er van verwacht werd, noch de ziekte en zeker niet de verspreiding tegengaan werd bewaarheid. De vorige en huidige gunstige resultaten zijn niet zomaar alleen het effect van de vaccinatie maar ook van het virus zelf in zijn evolutie. Vroeg reeds waren studies gepubliceerd die deze twijfel over de efficiëntie onderbouwden. Dat vermoeide artsen dat niet graag hoorden is aan te nemen. Intussen waren de eerste berichten over "vroeg behandelen" en "aangepast behandelen" en "selectief vaccineren" wel onderbouwd aanwezig. De goedkeuring van vaccins met nevenwerkingen zonder dat de klassiek wetenschappelijke wegen werden gevolgd, werd door heel veel collega's met argwaan bekeken. . Dat er artsen waren die hun twijfels wilde uiten is dus maar normaal. inderdaad het gaat over vrije meningsuiting in een wetenschappelijk debat. Intussen blijft' men' in tunnelvisie verder gaan met nog meer vaccineren, zelfs kinderen moeten nu ook al, want anders "uitsluiting". Dat de bestaande studies over de goedkope vroege behandelingen en preventie afgedaan worden als onvoldoende maar intussen medicatie op de markt brengt zonder voldoende testen op werkzaamheid en neveneffecten wordt zonder verpinken geduld. De vraag is of de orde de volksgezondheid niet ondermijnt door een vrij debat niet toe te laten wanneer inderdaad twijfel uiten, de volle informatie vragen en in het belang van de patiënt eisen, wel nodig is. Uiteraard moet de arts de patiënt de vrije keuze laten.Deze kan steeds een andere arts raadplegen zonder drempel. De orde moet toch de patiëntenrechtenwet eens lezen over geïnformeerde beslissing van de patiënt.