Syndicale verkiezingen uitgesteld tot juni 2023

Een maatregel, tijdens de medicomut van maandagavond, als een "voldongen feit" aangekondigd, deed de wenkbrauwen van de artsenvertegenwoordigers fronsen: door een wetswijziging worden de verkiezingen voor artsen met een jaar uitgesteld. Hun frequentie zou naar 5 in plaats van 4 jaar gezet worden.

"Ik was niet gekant tegen een ritme van vijf jaar, zoals bij de federale verkiezingen," merkte Bvas-voorzitter Luc Herry op, "maar de manier waarop dit bekend werd, is bedenkelijk. Het is nogal abrupt om ons dit informeel te melden zonder enig ander overleg, en door gaandeweg de regels te veranderen. Deze verkiezing zou in principe in juni worden gehouden. We waren al met de campagne begonnen... Dit alles lijkt op een maneuver om AADM te redden, om AADM meer tijd te geven om te voldoen aan de verkiezingsregels. Ook Marc Moens is verontwaardigd over deze gang van zaken.

Dezelfde verontwaardigde verbazing uitte de GBO, die "krachtig reageerde. Dr. Thomas Gevaert deed namens het Kartel het volgende voorstel: 'Akkoord voor uitstel tot 2023, maar op voorwaarde dat er onmiddellijk een concrete datum (voor juni 2023) wordt vastgelegd, dat AADM uiterlijk in één jaar aan alle voorwaarden moet voldoen (laatste kans) en dat de band AADM/Domus Medica wordt doorgesneden."

Waarom? "AADM krijgt via Domus Medica gratis toegang tot de adres- en e-maillijsten van artsen, terwijl de andere vakbonden al jaren niets meer van het Riziv ontvangen. Dat is oneerlijke concurrentie", heet het onder meer.

Jo De Cock heeft de voorzitters van de syndicaten uitgenodigd voor een overleg over dit onderwerp morgenavond.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.