Acuut CVA: telegeneeskunde helpt bij strijd tegen de tijd

Ziekenwagens uitrusten met telegeneeskunde verhoogt de kans op een doeltreffende zorgketen in geval van een acuut CVA. Het verkort de tijd die verloopt voor het instellen van een behandeling aanzienlijk.      

We hadden het hier onlangs al over de Zebra Academy, een proefproject voor de optimalisatie van de behandeling van patiënten met een cerebrovasculair accident met behulp van de telegeneeskunde. Doel van het project was om het ziekenhuispersoneel al van in de ziekenwagen informatie te bezorgen over de toestand van de patiënt om zo goed mogelijk te kunnen ingrijpen (1).

Een studie die onlangs gepubliceerd werd in Neurology wijst op de gegrondheid van het proefproject (2).  De auteurs bepaalden de tijd die verliep voor het opstarten van de evaluatie in het ziekenhuis en het instellen van een behandeling met behulp van telegeneeskunde enerzijds en de outcome van een groep patiënten die naar de spoed gebracht werden met een klassieke ziekenwagen anderzijds.  

Een vasculair neurolog en een neuroloog-radioloog evalueerden de beelden van de mobiele eenheid van op een afstand -via telegeneeskunde- en evalueerden zo de vroegtijdig in te stellen procedure en het vervolg ervan. De studie liep van 18 juli 2014 tot 1 november 2014 en honderd patiënten werden geëvalueerd met telemedicine-enabled mobile stroke treatment en 53 patiënten werden gecontroleerd.

Time is brain 

De resultaten zijn bemoedigend en wel voor alle evaluatieparameters: een significante daling van de tijd tussen het eerste contact met de hulpverlening en het uitvoeren van een scan (33 minuten versus 65 minuten; p < 0,0001) en van het eerste contact en de start van de trombolyse wanneer het team besloot dat daar nood aan was (55,5 minuten versus 94 minuten, p < 0,0001), een significante daling van het tijdsinterval tussen de ziekenhuisopname en de trombolyse (31,5 minuten versus 58 minuten, p = 0,0012) en ook van de tijd tussen het optreden van de symptomen en de trombolyse (97 minuten versus 122,5 minutes p = 0,0485). 

Van de honderd patiënten die behandeld werden door een eenheid uitgerust met telegeneeskunde werden er 16 doorverwezen voor trombolyse en in een vierde van die gevallen kon de trombolyse uitgevoerd worden binnen de zestig minuten die volgden op het optreden van de eerste symptomen.

Evidence Based telegeneeskunde  

Het toenemend belang van de telegeneeskunde in de gezondheidszorg is een feit, maar de doeltreffendheid ervan moet wel onderzocht worden, zo menen een aantal experts. Die bedenking leidde onder meer tot de oprichting van de American Telemedicine Association  (ATA). Die vereniging brengt professionals, experts de technologie en de telecommunicatie, politici, kortom alle partijen die betrokken zijn bij de digitalisering van de gezondheidszorg samen.

De  American Telemedicine Association publiceert overigens regelmatig aanbevelingen. Wij verwijzen u graag door naar de ‘Telestroke guidelines’  van maart 2017 over de acute fase bij een CVA (4).

1. De Specialist, eHealth, 6 juni 2017 
2. Taqui A et al. Neurology 2017 ; 88: 1305-1312.
3. American Telemedicine Association 
4. Demaerschalk Bart M et al. Telemedicine and e-Health. 2017 ; 23: 376-389

> Uw mening geven? Reageren? Het debat gaat verder op @specialistkrant en @MediSfeer.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.