Verergering van HI voorspellen door de stem van patiënten te analyseren

Als congestief hartfalen (HF) niet goed onder controle is, leidt het vaak tot longoedeem waarvoor de patiënt moet worden opgenomen. We weten overigens dat ongeveer 25% van de patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen, binnen een jaar opnieuw zullen worden opgenomen. De vroege opsporing van een dreigende verergering van de HI lijkt dus essentieel om die (dure) heropnames te voorkomen.

In dat kader zouden niet-invasieve systemen voor telemonitoring erg nuttig kunnen zijn. Het doel van de studie was om de werkzaamheid na te gaan van een mobiele app (DMA) die extravasculair vocht in de longen (EVLW) opspoort bij patiënten met HI die dialyse ondergaan. Met de app kan de stem van een patiënt worden opgenomen en doorgestuurd naar een off-line server, waar ze in realtime geanalyseerd wordt met algoritmen voor stem- en geluidsanalyse.

23 patiënten met HI die dialyse ondergingen werden onmiddellijk voor en na de analyse geëvalueerd met de DMA. In totaal werden er 373 pre- en postdialyseopnamen geanalyseerd (gemiddeld 37,3 per patiënt). Van 82 opname-paren voor en na dialyse was de technische kwaliteit goed genoeg om vergelijkingen mogelijk te maken.

De gebruikte algoritmen brachten significante verschillen aan het licht tussen de stemanalyses voor en na de dialyse, met een gevoeligheid van 71%, een specificiteit van 94% en een voorspellende waarde van 83,5%. Bij analyse van de 82 gepaarde opnamen kon het algoritme in 90% van de gevallen correct de opnamen voor van die na dialyse onderscheiden.

In het licht van die resultaten stellen de auteurs dat een regelmatig gebruik van die applicatie een ophoping van longvocht zou kunnen opsporen voor er lichamelijke symptomen ontstaan bij patiënten met HI (door vergelijking met een referentie-opname). 

Lotan Y, et al. European Journal of Preventive Cardiology 2016;23(2S):48-9.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.