"Minder complicaties en overlijdens door samenwerking cardiologen en geriaters in UZ"

De doorgedreven samenwerking in de zorg voor geriatrische patiënten in het UZ Leuven tussen de diensten hart- en vaatzieken en geriatrie heeft de afgelopen drie jaar geleid tot een daling van de functionele achteruitgang en overlijdens bij deze patiënten. Het aantal complicaties in het ziekenhuis werd zelfs met de helft verminderd zonder dat patiënten hierdoor langer gehospitaliseerd moesten blijven.

Sinds 2007 wordt in ons land gewerkt met een consultatief geriatrische zorgmodel. Uit onderzoek in het UZ bleek dat in de praktijk met de adviezen van de geriatrische consultatieteams weinig rekening werd gehouden en het systeem weinig inzette op preventie. In het Leuvense ziekenhuis werd daarom werk gemaakt van een doorgedreven samenwerking tussen de vermelde diensten waarbij beide teams samen de oudere patiënt behandelen en opvolgen tijdens zijn verblijf in het UZ Leuven. Het project kreeg de naam G-Coach.

"Een verpleegkundige van het geriatrisch supportteam is dagelijks aanwezig op de hospitalisatieafdeling bloedings- en vaatziekten en op de hospitalisatieafdeling hart- en vaatzieken en harttransplantatie en evalueert elke oudere patiënt die een risico heeft op functionele achteruitgang op basis van een uitgebreid geriatrisch onderzoek. Op basis hiervan wordt een geïntegreerd zorgplan opgemaakt dat door alle betrokken zorgverleners van cardiologie en het geriatrisch supportteam wordt uitgevoerd", aldus Bastiaan Van Grootven, projectmanager van G-Coach.

De resultaten van deze aanpak zijn positief. Uit onderzoek bij 454 patiënten van 75 jaar of ouder die werden opgenomen met een acute cardiovasculaire aandoening, blijkt dat ze hierdoor minder kampen met een functionele achteruitgang. Het aantal overlijdens daalt. Het aantal complicaties nam zelfs met de helft af.

"Er werden minder blaassondes geplaatst, minder patiënten gefixeerd en het aantal doorverwijzingen naar de val- en geheugenkliniek nam toe", aldus het UZ Leuven, dat momenteel een plan uitwerkt om dit programma uit te breiden naar andere afdelingen en ziekenhuizen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.