Nationale campagne maakt multidisciplinaire zorgcentra voor besneden vrouwen zichtbaar

GAMS België, de organisatie die zich inzet tegen vrouwelijke genitale verminking, heeft in Brussel een nationale campagne voorgesteld om de twee erkende multidisciplinaire zorgcentra voor besneden vrouwen extra onder de aandacht te brengen. Het is nog te weinig bekend dat de hulp die vrouwen kunnen krijgen in het Universitair Ziekenhuis Sint-Pieters in Brussel en in het Universitair Ziekenhuis Gent volledig wordt terugbetaald door het ziekenfonds.

De nationale campagne wordt door GAMS uitgevoerd in opdracht van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IVGM) en de FOD Volksgezondheid. Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schiltz woonde de lancering bij. In België zijn naar schatting 23.000 vrouwen besneden en dreigen 12.000 jonge meisjes besneden te worden bij een tijdelijke terugkeer naar hun land van herkomst.

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) verwijst naar alle ingrepen die leiden tot gedeeltelijke of volledig verwijdering van de uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen of andere verwondingen van de genitale organen om niet-medische reden. Voor de vrouwen brengt dit heel wat gevaren met zich mee zoals medische complicaties, maar ook vaak psychologisch trauma. 

De nationale campagne belicht via een animatiefilmpje en enkele films met getuigenissen van besneden vrouwen hoe ze geholpen kunnen worden in de twee referentiecentra. Het Sint-Pietersziekenhuis en het UZ Gent bieden namelijk holistische hulp. Het gaat om medische, seksuologische, psychologische en chirurgische hulp aan die volledig wordt terugbetaald. Het doel is om vrouwen die een vrouwenbesnijdenis ondergingen hiermee bekend te maken.

"Genitale verminking is een schending van het recht van vrouwen om over hun eigen lichaam te beschikken. Het veroorzaakt ondraaglijk lijden en brengt het leven van vrouwen ernstig in gevaar. Ik ben er trots op dat ons land deze vrouwen de mogelijkheid biedt om zowel lichamelijk als geestelijk te herstellen dankzij kwalitatieve zorg die 100 procent gratis is. Wij stellen het voorbeeld op Europees niveau", stelt staatssecretaris Schlitz.

Het zorgaanbod van de twee referentiecentra is gebaseerd op een multidisciplinaire aanpak. Elke vrouw krijgt een individueel traject met ondersteuning van een verloskundige, een seksuologe, een psychologe en een gynaecoloog. Ze helpen de vrouwen lichaam weer te leren kennen, zichzelf te ontplooien, emoties een plaats te geven hun eigenwaarde aan te sterken en opnieuw seksueel genot te ervaren. Sommige vrouwen hebben genoeg aan seksuologische en psychologische ondersteuning, terwijl sommigen ook een chirurgische behandeling, zoals bijvoorbeeld een clitorisreconstructie, zullen ondergaan.

"Ik had verschillende sessies met de seksuologe van het centrum, ze leerde me van mezelf te houden, mezelf echt te kennen zoals ik ben, me goed en vrij te voelen. Ik ben het die beslist, het is mijn lichaam, het is mijn leven," zegt Sally, die getuigt in een van de campagnefilmpjes.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.