Onrust over omzendbrief wachtposten

De omzendbrief die minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) in november 2022 bezorgde aan de managers van de huisartsenwachtposten zorgt voor onrust. De minister sust en belooft bijkomende middelen om de huisartsenwachtposten te ondersteunen.  De overgangsperiode om terug in regel te komen met het begrip 'diepe nacht' wordt verlengd tot 1 mei 2023. 
Op 21 november vorig jaar stuurde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) een omzendbrief aan de managers van de huisartsenwachtposten. De omzendbrief die na een overgangsperiode van drie maanden in werking trad, roept volgens kamerlid Catherine Fonck (Les Engagés) veel vragen en bezorgdheden op bij huisartsen en huisartsenkringen die vrezen dat de impact ervan groot zal zijn op de kwaliteit, de betrouwbaarheid en zelfs de overlevingskansen van het oproepsysteem via het nummer 1733 voor niet-dringende medische hulpverlening.

Met name de afschaffing van het begrip ‘diepe nacht’ kan volgens Fonck op weinig begrip rekenen. Dit begrip werd ingevoerd om de veiligheid van huisartsen te verhogen tijdens een nachtelijk huisbezoek. Heeft de minister hierover wel voorafgaand overleg gepleegd met huisartsen en huisartsenorganisaties vraagt Fonck zich af.

Triageprotocol

“We investeren momenteel in bijkomen de middelen om de huisartsenwachtposten te versterken, niet enkel tijdens het weekeinde, maar ook tijdens de week”, weerlegt de minister de kritiek dat het voortbestaan van de huisartsenwachtposten in het gedrang is. “Deze bijkomende investeringen moeten heel doelgericht gebeuren in het belang van patiënten en huisartsen. Overleg is daarom absoluut noodzakelijk.” Vandenbroucke zegt hierover in overleg te gaan met de huisartsenwachtposten.

De omzendbrief van november 2022 is volgens de minister noodzakelijk om tot een meer gestandaardiseerde procedure te komen. “Een goed triageprotocol en een uniforme werking van het nummer 1733 zijn belangrijke voorafgaande voorwaarden om te komen tot een optimale organisatie van de huisartsenwachtposten”, zegt Vandenbroucke. De verschillende triageniveaus worden daarom opnieuw duidelijk gedefinieerd. Van de acht triageniveaus zijn er drie van belang voor de huisarts. Bij niveau zes wordt de patiënt doorgestuurd naar de huisartsenwachtpost en wordt er een antwoord verwacht binnen een tijdspanne van twee uur, voor niveau zeven is dat twaalf uur, maar wel voor het einde van de wachtperiode. Bij niveau acht wordt de patiënt gevraagd contact op te nemen met zijn huisarts na afloop van de wacht, dus binnen de ‘normale’ werkuren. 

“Het is belangrijk dat de operator de noodzakelijke gegevens bij niveau zes en zeven op een gestandaardiseerde manier kan doorgeven aan de huisartsenwachtpost”, aldus de minister. “Het betekent ook dat er op de wachtpost steeds iemand moet zijn die binnen een tijdspanne van vijftien minuten het dossier kan lezen en de huisarts verwittigen dat er een patiënt op weg is naar de wachtpost of een huisbezoek verwacht. In sommige regio’s groeide historisch het gebruik dat de 1733 zelf contact opnam met de huisarts. Het is echter niet de bedoeling dat de 1733 deze secretariaatsfunctie op zich neemt.”

Vandenbroucke stelt tevens vast dat de Belgische handleiding voor de medische regulatie voor wat betreft de ‘diepe nacht’ anders wordt geïnterpreteerd in het Franstalige deel van het land dan in Vlaanderen. “Tijdens de diepe nacht zijn in het zuiden huisartsen enkel beschikbaar voor rusthuisbewoners, palliatieve patiënten of om een overlijden vast te stellen. Een moeder met een kind dat hoge koorts heeft, wordt doorverwezen naar de dienst spoedgevallen of krijgt de vraag te wachten tot de volgende dag.”

Omdat deze situatie historisch was gegroeid, voorzag Vandenbroucke een overgangsperiode om terug in regel te komen. Die overgangsperiode wordt verlengd tot 1 mei 2023. De minister verwacht dat de huisartsenwachtposten tegen dan opnieuw in regel zijn met de geldende voorschriften.

> Frank Lippens schenkt klare wijn over wachtposten

> Hulp is onderweg in Medicomut

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.