Preventiedecreet passeert laatste klippen

Het had heel wat voeten in de aarde, maar nu is na een nieuw rondje bij de Vlaamse regering alleen nog het advies van de Raad van State nodig om het licht op groen te zetten voor het preventiedecreet, nadat de VTC (Vlaamse Toezichtscommissie) en de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit) hun fiat gaven.

Het gaat oml een belangrijk besluit:  de uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren, tegengaan. Het decreet regelt in de eerste plaats de termijn waarbinnen bepaalde infectieziekten gemeld moeten worden en regelt de vorm en de wijze van die melding. De meldingsplicht slaat op infectieziekten die verplicht gemeld moeten worden aan de Vlaamse overheid door onder andere artsen en laboratoria, met de bedoeling om:

  • maatregelen te coördineren of te nemen om onder meer uitbreiding van de ziekte te vermijden of in te dijken;
  • bronnen van infectieziekten op te sporen en te elimineren;
  • oorzaken van ziekteclusters te vinden zodat herhaling in de toekomst vermeden kan worden;
  • en de kennis, en daardoor de preventiemogelijkheden, over infectieziekten te verhogen.

Anonimisering

Daarnaast verwijst het besluit naar de regels voor de anonimisering van de gegevens na afloop van de bewaartermijn en bij de bewaring van de geanonimiseerde gegevens.

Het besluit legt vast dat de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, de lijst bepaalt met de door biotische factoren veroorzaakte infecties die gemeld moeten worden om maatregelen te kunnen nemen om de uitbreiding van infecties tegen te gaan. Het bevat eveneens een delegatie aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, voor de aanduiding van de ambtenaren-artsen en de ambtenaren, vermeld in het preventiedecreet.

Daarenboven wordt ook het opleggen en de betaling van de administratieve geldboete geregeld, net als de samenstelling en de vergoeding van het beroepscollege, waarbij beroep aangetekend kan worden tegen verschillende maatregelen die genomen worden om de uitbreiding van schadelijke effecten tegen te gaan, veroorzaakt door biotische factoren.

Over dit besluit wordt dus nog het advies ingewonnen van de Raad van State.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.