Rechtbank buigt zich over kortgeding tegen coronamaatregelen

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel buigt zich over het kortgeding dat meer dan 60 Belgen hebben aangespannen tegen de Belgische Staat om de coronamaatregelen te laten opheffen. De eisers willen dat de maatregelen onmiddellijk opgeheven worden omdat ze in strijd zouden zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. "We zijn er ons van bewust dat een aantal maatregelen intussen wordt opgeheven, maar andere worden dan weer verstrengd en gaan helemaal de verkeerde kant uit", zegt advocaat Michael Verstraeten, die optreedt voor de eisers.

De eerste eisers waren mensen die in de horeca werken maar die groep is intussen gegroeid tot een zeer divers publiek, met artsen en verplegers, piloten, mensen uit de cultuursector, en ouderen uit woo nzorgcentra. Zij klagen aan dat de maatregelen die de regering heeft genomen in de strijd tegen de coronapandemie, niet stroken met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

"De Wereldgezondheidsorganisatie heeft van bij het begin gezegd dat er een afweging gemaakt moet worden tussen de maatregelen en de mensenrechten", zegt meester Michael Verstraeten. "Ook de Raad van State heeft dat duidelijk gesteld. Maar die afweging is niet gemaakt."

Volgens de advocaat werden de maatregelen "domweg" nageaapt van China, zonder voldoende kennis over het virus te hebben en zonder rekening te houden met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zijn cliënten betwisten niet dat een aantal maatregelen noodzakelijk en nuttig kunnen zijn, maar verzetten zich wel tegen maatregelen die de fundamentele vrijheden van de mensen beperken. Het gaat dan onder meer om de verplichting anderhalve meter afstand te houden, de limiet op het aantal minuten dat je in een winkel mag blijven, de beperking van de sociale contacten tot de zogenaamde bubbels, het samenscholingsverbod, en de verplichte mondmaskers.

Een aantal maatregelen die bij het begin van de coronacrisis, midden maart, werden genomen, zijn intussen al versoepeld en verwacht wordt dat die versoepelingen nog verder zullen gaan.

"We zijn er ons van bewust dat de situatie evolueert en hebben onze conclusies in die zin ook al aangepast", zegt meester Verstraeten. "We zijn blij dat een aantal maatregelen opgeheven worden maar we zien ook dat dat voor andere helemaal niet het geval is, dat die zelfs nog worden verstrengd."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Rudy FAELENS

    25 juni 2020

    Rechtszekerheid is totaal verdwenen in België politiestaat. Vooral West-Vlaanderen heeft een zeer ernstig probleem.