Regels over complexe slokdarmchirurgie blijven behouden

Frank Vandenbroucke is niet zinnens om de regels inzake de conventie voor complexe slokdarmchirurgie te herzien, zoals hem gevraagd werd door Cathérine Fonck (Les Engagés) en Sophie Rohonyi (DéFI).
Tien ziekenhuizen – vijf in Vlaanderen, drie in Wallonië en twee in Brussel – traden in 2019 toe tot een conventie waardoor complexe chirurgie van slokdarm en pancreas die in hun instelling werd uitgevoerd, terugbetaald zou worden door de ziekteverzekering. Er werd wel een voorwaarde aan gekoppeld: in de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2022 moesten er minstens 75 ingrepen worden uitgevoerd. Na evaluatie blijkt dat drie ziekenhuizen (of ziekenhuisgroeperingen) niet voldoen, telkens één in Vlaanderen (Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk), Wallonië (Consortium Centre Hospitalier de Wallonie picarde/Grand Hôpital de Charleroi) en Brussel (Universitair Ziekenhuis Saint-Luc).

Het stoort de kamerleden Cathérine Fonck (Les Engagés) en Sophie Rohonyi (DéFI) dat de evaluatie enkel rekening houdt met kwantitatieve gegevens en niet met de kwaliteit van de geleverde zorg “Het Henegouwse consortium voerde in de periode van drie jaar 61 operaties uit”, rekent Fonck uit. “De mortaliteit na dertig dagen ligt er wel lager dan het nationaal gemiddelde (0% tegenover 4%) en ook de mortaliteit na negentig dagen scoort beter (3% tegenover 9%). Is het niet beter om eerst naar de kwaliteit te kijken en dan pas naar de kwantiteit?” Ze vraagt zich ook af of de coronacrisis geen argument kan zijn om soepeler om te gaan met de te behalen cijfers.

Minister Vandenbroucke heeft geen oren naar de verzuchtingen van de twee oppositieleden. Hij geeft aan dat er bij het uitwerken van de conventie geen rekening is gehouden met kwaliteitsindicatoren zoals mortaliteit na dertig of negentig dagen omdat het om te kleine, niet representatieve cijfers gaat. De keuze voor 75 ingrepen op drie jaar kwam er op aanbeveling van het Nationaal Kankerregister.

Van een soepeler omgaan met de cijfers omwille van corona wil de minister niet weten. “Alle ziekenhuizen kregen een brief waarin werd gezegd dat ze vanaf 14 maart alle niet-dringende ingrepen moesten uitstellen, maar dat dringende en noodzakelijke raadplegingen en ingrepen onverwijld moesten worden voortgezet. Levensnoodzakelijke behandelingen als chemotherapie en dialyse werden zo niet onderbroken. Cijfers van het Nationaal Kankerregister tonen aan dat covid-19 geen invloed heeft gehad op het aantal te verwachten chirurgische ingrepen.”

Het besluit van Frank Vandenbroucke is dan ook duidelijk: “De conventie moet worden toegepast zoals afgesproken. De regels gelden voor alle ziekenhuizen, ook zij die het minimumaantal wel haalden. Iedereen gelijk voor de wet.”

> ZOL in beroep tegen verlies conventie slokdarmchirurgie

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.