Rekenhof vernietigend over werking Fonds voor Medische Ongevallen

Het Fonds voor Medische Ongevallen, dat opgericht werd om medische ongevallen sneller, eenvoudiger, goedkoper en doeltreffender af te handelen dan bij een gerechtelijke procedure, kan zijn rol niet waarmaken. Dat stelt het Rekenhof vast na een audit. Slechts één op tien slachtoffers richt zich tot het fonds, op een advies is het gemiddeld vier jaar wachten, de uitbetaling verloopt uiterst moeizaam en de werkingskosten zijn buitensporig hoog.

Het Fonds voor Medische Ongevallen werd in 2010 opgericht om het probleem van de bewijslast bij medische ongevallen te omzeilen. Ongeveer tien jaar later blijken slachtoffers van een medisch ongeval zich in amper één op de tien gevallen tot het Fonds te wenden om een schadevergoeding te verkrijgen.

Slachtoffers wachten nu gemiddeld vier jaar op een advies en ontvangen intussen nauwelijks informatie. Zorgverleners komen al te vaak en te lang in een onzekere situatie terecht, telkens het Fonds een dossier opent waarin zij mogelijk betrokken zijn. Hun verzekeraars geven bovendien aan dat de administratieve procedure bij het Fonds geen gunstige invloed had op de hoogte van de verzekeringspremies die de zorgverleners verschuldigd zijn, terwijl dat een van de doelstellingen van de wetgever was.

Momenteel bedraagt de werkingskost voor afhandeling van een dossier tussen 11.000 en 12.000 euro, terwijl 85% van de dossiers niet gegrond of ontvankelijk verklaard worden. In het licht van de bereikte resultaten is dit een onevenredig hoge kost, stelt het Rekenhof. Het Hof stelt dat het Fonds vanaf de start met een aantal groeipijnen kampte. Ondanks diverse initiatieven en de aanzienlijke uitbreiding van het personeelsbestand blijft er een dossierachterstand.

Een aanvraag tot tussenkomst van het Fonds doorloopt diverse administratieve processen. Daarbij staat een dossier gemiddeld tot drie vierden van de doorlooptijd - 2,5 tot 3 jaar - "in wacht". Ook bij de afhandeling gaat vaak onevenredig veel tijd verloren aan de behandeling van een aanvraag, aan interne communicatie of aan de opmaak van juridische adviezen. In het bijzonder de communicatie met de slachtoffers, de zorgverleners en de verzekeraars is voor verbetering vatbaar, vindt het Rekenhof.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block onderschrijft de vaststellingen van de audit. Ze bevestigt samen met het Fonds dat de reeds geleverde inspanningen op operationeel vlak niet volstaan, en dat een meer fundamentele aanpak is vereist. Een werkgroep "Visie" moet het wettelijke kader en de missie van het Fonds verder evalueren. De minister geeft aan dat de uitgebreide samenstelling van het beheerscomité van het Fonds de besluitvorming bemoeilijkt.

> Lees ook: aanval ingezet tegen Fonds Medische Ongevallen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marleen DAEMS

    23 juni 2020

    Als je als patiënt moet antwoorden op een vraag van het FMO moet dat binnen de vier weken gebeuren op straf van "boete", maar zij kunnen het zich permitteren om meer dan twee jaar na het antwoord nog steeds niets te laten horen....het FMO probeert alle mogelijke argumenten uit om uw dossier toch onontvankelijk te maken, ik heb mijn procedure ondertussen meer dan vijf jaar in gang gezet, maar weet nog altijd niet in welk stadium het momenteel zit....MD, huisarts

  • Marleen DAEMS

    23 juni 2020

    Als je als patiënt moet antwoorden op een vraag van het FMO moet dat binnen de vier weken gebeuren op straf van "boete", maar zij kunnen het zich permitteren om meer dan twee jaar na het antwoord nog steeds niets te laten horen....het FMO probeert alle mogelijke argumenten uit om uw dossier toch onontvankelijk te maken, ik heb mijn procedure ondertussen meer dan vijf jaar in gang gezet, maar weet nog altijd niet in welk stadium het momenteel zit....MD, huisarts