Terugbetaling GEP-testen: de Riziv-bijbel

Sommige patiënten met vroegtijdige borstkanker kunnen hun gevoeligheid voor chemotherapie laten testen met een genexpressieprofileringstest (GEP-test). Dat om onnodige chemotherapie vermijden. De verzekering voor geneeskundige verzorging betaalt deze GEP-testen terug als ze in een erkende borstkliniek met een overeenkomst uitgevoerd worden. Meer uitleg door het Riziv.

Klassiek gebruikt men in de risicobepaling voor de keuze van de behandelingsstrategie een aantal klinische en biologisch/pathologische criteria zoals o.a. de leeftijd van de patiënt, de grootte van de tumor, de kenmerken van de tumor na microscopisch onderzoek, de besmetting van lymfeklieren. Voor de meeste patiënten geeft dit voldoende informatie voor een therapiekeuze.

Waar deze keuze niet voor de hand ligt, mikte men met chemotherapie als surplus op een maximaal klinisch effect, zij het dat dit een impact had op de levenskwaliteit. Bij deze risicobepaling komt nu een genetische profilering (GEP) van de tumor. De genetische handtekening van de tumor wordt in kaart gebracht. GEP-testen leveren belangrijke prognostische en therapeutische informatie. Zo kunnen ze aangeven of sommige patiënten al dan niet baat hebben bij chemotherapie.

Een proefproject van 2019 tot 2022 wees de voordelen uit van GEP-testen bij vroegtijdige borstkanker in de klinische praktijk:

  • chemotherapie werd gerichter toegediend aan patiënten die er werkelijk baat bij hebben.
  • men vermeed een chemobehandeling in ongeveer 40% van de geteste gevallen.
  • het werd mogelijk om de behandeling verder te personaliseren.

Wetenschappelijke literatuur, cijfers van de Stichting Kankerregister en besprekingen met Belgische experts resulteerden hierin dat 20-25% van de jaarlijks zo’n 10.000 patiënten met vroegtijdige borstkanker baat kunnen hebben met een GEP-test. Deze overeenkomst voorziet daarom in een tegemoetkoming van jaarlijks maximaal 2.500 GEP-testen. Deze 2.500 GEP-testen worden verdeeld over de deelnemende borstklinieken, in verhouding tot het aantal patiënten dat zij in de afgelopen jaren registreerden bij de Stichting Kankerregister.

Enkel de verplegingsinrichtingen die beschikken over een erkende borstkliniek kunnen deelnemen aan deze overeenkomst. Als u voldoet aan dit toetredingscriterium, kan u de overeenkomst (versie van 19 december 2022) vervolledigen, digitaal ondertekenen en versturen naar ovcomeddir@riziv-inami.fgov.be.

Het Verzekeringscomité bepaalt welke GEP-testen in aanmerking komen voor een vergoeding. De GEP-test, inclusief het interpretatie-algoritme en het laboratorium waar de test wordt uitgevoerd, dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen die zijn beschreven in een bijlage van de overeenkomst (versie van 19 december 2022) 

1.690 euro vergoeding

Een aanvraag om een GEP-test toe te voegen, kan worden ingediend door de producent/verdeler van een commerciële test, een klinisch lab dat een specifieke GEP-test wil aanbieden of de contactpersoon van een erkende borstkliniek die toetrad tot de overeenkomst. Er worden jaarlijks maximaal 2.500 GEP-testen vergoed. De vergoeding bedraagt 1.690 euro op 1 januari 2023. Opgelet: er wordt enkel terugbetaald als er voor de uitgevoerde test een volledige registratie is via de Stichting Kankerregister.

Het aantal GEP-vergoedingen waarop een deelnemende erkende borstkliniek recht heeft, wordt gebaseerd op het gemiddeld aantal nieuwe borstkankerpatiënten die de erkende borstkliniek per jaar registreerde bij het Kankerregister voor de drie meest recente kalenderjaren waarover het Kankerregister over de volledige cijfers beschikt.

Voor elke patiënt met een diagnose van vroegtijdige borstkanker waarvoor het MOC (multidisciplinair oncologisch consult) een GEP-test aanbeveelt, moet de borstkliniek een set van gegevens registreren. Patiënten met een vroegtijdige borstkanker waarvoor geen GEP-test wordt aanbevolen, dienen niet te worden geregistreerd. Deze web-gebaseerde registratie gebeurt via de Stichting Kankerregister.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.