Uitdagingen en kansen voor de Belgische inwendige geneeskunde in 2020

De algemeen internisten pleiten ervoor om de raadplegingshonoraria met die van de dochterdisciplines van AIG (zoals endocrinologie en klinische hematologie) te harmoniseren via een duidelijke identificatie van de algemeen internist. Ter compensatie voor de meerkosten daarvan kan men dan afstand nemen van sommige technische akten die tot het domein van de orgaanspecialisten behoren.

Good Vibes (2) – de algemeen internisten 

Via De Specialist zal het VBS-GBS geregeld over nieuwe evoluties per specialisme communiceren met een positieve insteek. Vandaag een tweede bijdrage van de algemeen internisten.

"De wake-upcall van onze collega’s algemeen internisten is belangrijk: naast het stimuleren van permanente innovatie om de gezondheid van de patiënten steeds weer te optimaliseren, is het welzijnsgevoel van de burger gediend door een holistische benadering. Uiteraard is de huisarts hierin de eerste schakel. Deze aanpak binnen de muren van de gezondheidsinstellingen verder zetten, zorgt voor meer levenskwaliteit samen met coördinatie van de beste specialistische zorg. Dit specialisme mag dan wat in de vergeethoek zitten, het is zeker niet overbodig! (Donald Claeys)."

“Net zoals kinderartsen en geriaters zorg verstrekken aan patiënten in de vroege en latere levensfasen, zijn internisten bekwaam om een gamma aan ziekten van volwassenen te behandelen. Het kan gaan om frequent voorkomende aandoeningen van onduidelijke etiologie (zoals gewichtsverlies, koorts van onbekende oorsprong, lymfeklierzwelling…) als om meer zeldzame systemische aandoeningen (zoals bindweefselziekten, vasculitis, metabole ziekten of niet-klonale bloedziekten…).“

“Daarnaast is er de multisystemische polypathologie van de volwassene, waarvan de geïntegreerde aanpak een precieze inventarisatie en afweging vergt waarvoor de internist goed onderlegd is.”

“De holistische kijk van de internist op de patiënt overstijgt de soms uiteenlopende belangen van verschillende betrokken orgaanspecialisten. Bekeken vanuit cost-effectiveness biedt de internistische benadering dan ook voordelen ten opzichte van het concept sum of the parts.  Onder dit laatste wordt verstaan: de samenvoeging van het advies van verschillende orgaanspecialisten op een niet-integratieve manier.“

“De internist kan ook een intermediaire rol vervullen tussen de algemene en de orgaanspecialistische geneeskunde, en kan in het ziekenhuis medisch advies verstrekken aan specialisten uit andere disciplines, zoals de heelkunde of de urgentiegeneeskunde. Met een dergelijk profiel is de internist ook goed geplaatst om deel te nemen aan klinisch onderwijs, in het bijzonder cursussen zoals semiologie en medische kliniek.”

Meer en meer bedreigd

“Ondanks het onmiskenbare belang van de algemene inwendige geneeskunde (AIG) stellen wij vast dat deze discipline meer en meer bedreigd wordt. In de voorbije decennia ontstonden immers veel nieuwe specialismen, of maakten andere zich los van het moederspecialisme inwendige geneeskunde.” 

“Vele jonge artsen beschouwen AIG zelfs reeds als een (bijna) achterhaalde discipline en velen vrezen dat AIG op korte of middellange termijn zal verdwijnen. Weinigen durven zich er nog voor engageren.  Het gevolg is een vicieuze cirkel van desinteresse en imagoverlies. 

Dit gebrek aan belangstelling is symptomatisch voor de huidige identiteitscrisis van AIG. In de ogen van zowel patiënten als collega-artsen vervaagt de AIG en haar toepassingsgebied.

Bekeken vanuit administratief oogpunt is het overigens moeilijk om het aantal beoefenaars van een zuivere AIG-activiteit in te schatten. Eenzelfde Riziv-nummer (580) duidt immers ook infectiologen, intensivisten en nefrologen aan.”

“Het gebrek aan belangstelling voor AIG wordt nog versterkt door een relatief ongunstige nomenclatuur. De intellectuele akten van AIG worden weinig gewaardeerd in vergelijking met die der zusterdisciplines. Dat maakt de AIG nog minder aantrekkelijk, zowel voor kandidaat-internisten als voor ziekenhuismanagers. Daarnaast is er het feit dat innovatieve behandelingen, zoals sommige biotherapieën, niet worden terugbetaald indien voorgeschreven door een algemeen internist. Dat is een barrière die internisten in onze buurlanden niet kennen.”

Terug aantrekkelijk maken

“Wij menen dus dat de AIG terug aantrekkelijk gemaakt moet worden. Daartoe is het nodig om de intellectuele akte van de internist te revaloriseren (zoals ook gebeurde voor kinderartsen en geriaters), de toegang tot de terugbetaling van nieuwe geneesmiddelen en biologische agentia te optimaliseren, het beroep van internist beter zichtbaar te maken via een eigen identificatienummer, en het opleidingscurriculum te hervormen, met integratie van disciplines in opkomst (zoals de klinische immunologie).”

“Concreet pleiten wij dus voor harmonisatie van de raadplegingshonoraria met die van de dochterdisciplines van AIG (zoals endocrinologie en klinische hematologie) via een duidelijke identificatie van de algemeen internist. Ter compensatie voor de meerkosten van deze herwaardering kan dan afstand genomen worden van sommige technische akten die tot het domein van de orgaanspecialisten behoren.”

Dr. Frédéric Vandergheynst, President van de BVIG

Dr. Christophe Lelubre (foto), Secretaris van Beroepsvereniging en bestuurslid van de BVIG

Dr. Jan Pen, Voorzitter van de Beroepsvereniging

Dr. Patrick Lacor, Past-President van de BVIG en bestuurslid van de Beroepsvereniging

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.