Mensura: "Suïcidepreventie krijgt nog te weinig aandacht op de werkvloer"

Van alle psychosociale interventies op de werkvloer in 2021 was 1 op de 20 gelinkt aan suïcide(pogingen), zo meldt Mensura dinsdag. De preventiedienst roept werkgevers daarom op om suïcidepreventie uit de taboesfeer te halen en er actief werk van te maken.

"Het is niet evident om bedrijven te bereiken met deze thematiek. Vaak is het geen prioriteit of gaat men ervan uit dat deze problematiek niet speelt", zegt Kirsten O, psychosociaal preventieadviseur bij Mensura. Toch had van alle dossiers rond mentaal welzijn die Mensura behandelde, 1 op de 20 betrekking op zelfmoord. Het gaat hier enkel om de geregistreerde gevallen. Het echte aantal ligt waarschijnlijk hoger.

Binnen de bovengenoemde dossiers sprak Mensura niet enkel met medewerkers die met suïcidale gedachten rondlopen, maar de dienst begeleidde ook collega's van iemand die zich van het leven beroofde, iets waarvan de impact vaak wordt onderschat. Daarom moet het preventief suïcidebeleid zowel oog hebben voor het individu als voor de groep. 

Werkgevers kunnen een veilige context creëren waar iemand in vertrouwen zijn/haar verhaal kan doen, bijvoorbeeld bij hr-medewerkers. Daarnaast is een sterke focus op veerkracht belangrijk om de weerbaarheid te versterken.

Maar naast primaire preventie wordt ook best voorzien in secundaire preventie. Dat kan bijvoorbeeld door de opleiding "First Aid Mental Health" die leidinggevenden leert om tijdig signalen op te vangen en hierrond een gesprek aan te knopen of het "Employee Assistance Program" met psychologische sessies voor de werknemer én zijn/haar gezin.

Werkgevers kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het wegnemen van het taboe rond suïcide door te tonen dat mentale moeilijkheden geen teken van zwakte zijn. "Politici zoals Sophie Wilmès of Elke Decruynaere of de saboteur in De Mol geven een sterk signaal door een stap opzij te zetten en de zorg voor anderen of zichzelf centraal te stellen", stelt preventieadviseur Daisy Buttiens.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.