Vlaamse Planningscommissie: start splitsing sociale zekerheid? (CIUM)

Met argusogen volgen de Franstaligen de Vlaamse verklaringen over een eigen Planningscommissie. De Franstalige studentenorganisatie CIUM (Comité Inter-Universitaire des étudiants en Médecine et en dentisterie) reageert...

Zoals bekend bepaalt nu een federale Planningscommissie het aantal Riziv-nummers dat aan nieuwe artsen in de verschillende gemeenschappen wordt toegekend. Het federale beheer van de Riziv-quota was altijd al een discussiethema tussen de gemeenschappen. De Riziv-quota zijn sinds hun creatie steeds in die vorm blijven bestaan, zelfs al werden ze geregeld in vraag gesteld door de bevolking, gezondheidswerkers en studenten.

“Onder impuls van een vorige Vlaamse meerderheidsregering verhardden de toegangscriteria tot de geneeskundestudies in de Franstalige Gemeenschap ondanks een duidelijk tekort”, aldus de CIUM. “De CIUM heeft steeds gepleit voor een herziening van de quota met de invoering van een dynamisch kadaster om voldoende artsen op te leiden in verhouding tot de vraag. En onlangs de omvorming van de opgelegde negatieve 'lissage' opgelegd aan de Federation Wallonie-Bruxelles, in een positieve 'lissage' of afvlakking.”

Gevolgen: afsplitsing

“De beslissing om een Planningscommissie specifiek voor Vlaanderen in te stellen, zou betekenen dat er ook in de Franstalige gemeenschap een gelijkaardige commissie moet komen en dat elke gemeenschap op termijn haar eigen quota beheert”, analyseert de CIUM. “De bevoegdheidsscheiding over Riziv-quota kan complex zijn en zou zeker leiden tot een scheiding van de gezondheidszorg tussen de gemeenschappen, een wens die nooit door de Vlaamse meerderheidspartijen onder stoelen of banken werd gestoken.”

“Toch zou dat de Federation Wallonie-Bruxelles in staat stellen om het nodige aantal artsen op te leiden om het tekort daar op te vangen door quota vast te stellen die de situatie  te velde respecteren. En zo dus de artsen geleidelijk aan bevrijden van de bovenmenselijke werklast waarvoor zij verantwoordelijk zijn.”

Voor Basil Sellam, voorzitter van CIUM, moet dit soort verklaring echter met enige omzichtigheid worden bekeken: de federale overheid wordt nog gevormd en het besluit over het aantal opgeleide artsen blijft een federale bevoegdheid.

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.