UZ Brussel distantieert zich van open brief dr. Frank van Tussenbroek

Van de hand van dokter Frank van Tussenbroek, afdelingshoofd angio- en neuroInterventionele radiologie UZ Brussel, verscheen op de site viruswaanzin.be een open brief waarin hij zowat alle virologen en experts in de covid-crisis op de korrel neemt. Ook de media krijgen ervan langs. Het UZ Brussel distantieert zich van de brief, laat het vandaag weten.

De bewuste brief verscheen twee dagen geleden op de gecontesteerde site. met als inleiding: "Zo hoort u het ook eens van een arts, verplichte lectuur." Hij is gericht aan Vlaams minister-president Jan Jambon. Onderwerp: "Mee te nemen voor de Veiligheidsraad van maandag aanstaande (intussen vorige maandag, red.) experts en coronamaatregelen: zin en onzin van mondmaskers en andere adviezen die onze economie ruïneren!

"Met toenemende frustratie zie ik sinds maart dit jaar hoe de overheid en de politici blindelings de 'experts' volgen", steekt dokter Tussenbroek van wal. Om vervolgens stuk voor stuk de experts op de korrel te nemen die doorgaans in de media verschijnen als het gaat over de crisis.

Van Ranst

Marc Van Ranst moet het als volgt ontgelden: "Marc Van Ranst zal verwijzen naar de Mexicaanse griep, 11 jaar geleden, maar ondanks wereldwijde verspreiding kon deze influenza-vorm geen zoden aan de dijk zetten en is dan ook werkelijk in rook opgegaan. De WHO blijft bij haar standpunt om deze griep een pandemie te noemen en daarom wordt de bewuste stam nog in het influenza-vaccin gestopt terwijl wij al die jaren deze influenza-vorm niet meer gezien hebben. Dus tot zover de expertise van collega Van Ranst."

Vlieghe

Erika Vlieghe krijgt ervan langs om wat ze zei in het virtuele symposium 'Medische Wereld', nota bene door het UZ Brussel mee georganiseerd: "Erika Vlieghe zei dat zij, de virologen, als een kapitein op een schip zijn zonder enige navigatie terwijl het pikdonker is en, naar ik mag aannemen, ook nog eens bewolkt! Zou u op dit schip willen zitten? Ik in ieder geval niet!"

Goossens en Van Damme

Nogal kort door de bocht is ook de passage die gaat over de professoren Herman Goossens en Pierre Van Damme: "Wat betreft de andere collega's, zoals Pierre Van Damme en Herman Goossens, is er al helemaal geen sprake van ervaring met een pandemie, die Covid-19 absoluut is."

Media

"Het is ook opmerkelijk hoe de media de kant gekozen heeft van onze vermeende experts tegenover de politiek of de overheid, zonder dat ze de nodige kritische kijk vertonen ondanks alle tegenstrijdige verklaringen en/of adviezen", luidt het verder nog. Al bestaat toch de lichte indruk dat de briefschrijver zelf allerhande feiten op een hoopje gooit.

Kortom: dit lijkt de perfecte brandstof voor al diegenen die geloven in een samenzweringstheorie als het gaat over covid-19.

"We willen onderstrepen dat hij (dr. van Tussenbroek, red.) dat volledig in eigen naam heeft gedaan en dat zijn standpunt niet dat van het UZ Brussel vertegenwoordigt", aldus het UZ Brussel.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Peter Damen

  02 augustus 2020

  Geachte lezers,

  Op zich fijn dat mensen uit het veld hun mening over de coronapandemie geven. Helaas staan in het verhaal van dr. Van Tussenbroek diverse onwaarheden. Zo gaat de WHO niet uit van 1,5 meter zoals hier wordt beweerd, maar van 1 meter (bron: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public). Wat in deze brief dan weer als de correcte afstand wordt genoemd. Kortom, de WHO wordt op oneigenlijke gronden afgevallen....

  Een stukje verder wordt gesproken over binnendringen in het DNA van de cel. Dit is ook onzin, omdat het RNA van Covid-19 in het cytoplasma van de cel wordt gerepliceerd en dus niets van doen heeft met het DNA van de host-cel (https://www.ccjm.org/content/early/2020/05/12/ccjm.87a.20047).

  Weer een stukje verder zie ik stemmingmakerij als gezegd wordt "Dus dit ruikt een beetje naar fake news, om de burger wat bang(er) te maken.".

  Vervolgens wordt gezegd "Wanneer zien de burgers en de politici in dat deze mensen geen experts in deze zijn?", terwijl (i.t.t. de schrijver van dit artikel) Marc Van Ranst dus wel viroloog en dus expert is en Erika Vlieghe infectioloog. Dus waarop deze uitspraak gebaseerd is begrijp ik niet???

  Weer een stukje verder wordt gezegd "Waar zit trouwens de logica als je aan tafel dan wel zonder mondmasker mag zitten?". Hieruit blijkt wederom de incompetentie van de schrijver m.b.t. het coronavirus. En wordt duidelijk dat hij van epidemiologie geen kaas heeft gegeten. De genomen maatregelen moeten namelijk IN HUN TOTAAL bekeken worden. En in hun totaal zorgen ze ervoor dat het virus uitdooft. Als je gaat inzoomen op individuele maatregelen zul je altijd inconsistenties zien. Maar blijkbaar beseft de schrijver dat niet. En het lijkt me logisch dat je aan tafel in de horeca geen mondmasker op hoeft, anders kun je natuurlijk niet drinken en eten......

  Ik ben het wel met de schrijver eens dat het raar is dat men in Leuven en in Gent mondmaskerplicht heeft in heel de binnenstad, zelfs voor fietsers en in Gent ook voor mensen die willen sporten, zoals bv. joggen. Wat hier ongetwijfeld de achtergrond van is is om op deze manier de mensen ervan te doordringen dat de pandemie nog niet voorbij is. Verder kan uit het instellen van een avondklok in de gehele provincie Antwerpen ook afgeleid worden dat we er echt nog niet vanaf zijn!

  Of er in België (ik kom uit Nederland) inderdaad zoals gezegd wordt geen griepdoden worden geteld weet ik niet. Ik hoor dit soort zaken ook in Nederland. Echter worden griepdoden in Nederland wel gewoon geteld (bron: https://www.rivm.nl/griep-griepprik/feiten-en-cijfers). Dat het aantal griepdoden substantieel lager is is natuurlijk logisch omdat de maatregelen die genomen zijn om coronabesmettingen te voorkomen natuurlijk ook griepbesmettingen voorkomen....

  Op het einde stelt de schrijver "Zou u op dit schip willen zitten? Ik in ieder geval niet!". Probleem is natuurlijk dat we allemaal, of we nu willen of niet, gewoonweg op dat schip zitten. Willen we dat dat schip door experts wordt bestuurd of niet? Net als dat als ik op een echt schip zou zitten zou willen dat een echte kapitein de lakens uitdeelt, wil ik dat nu ook!

  Tenslotte geeft de schrijver aan dat er een technocratische dictatuur zou kunnen ontstaan. Ik zou eerder spreken van een technocratie, wat toch wel iets anders is en mij op zich zo gek nog niet lijkt :-)

  Afsluitend, de schrijver is geen viroloog, en dat blijkt ook wel uit wat hij vertelt. Verder kan de schrijver wel zeggen dat hij een kritisch stuk schrijft. Maar dan zou het wel fijn zijn als hij van feiten uitgaat. Ik laat hierboven zien dat hij dat niet doet en neem zijn verhaal dus met een korreltje zout. Net als Viruswaanzin.nl, waarop deze brief is gepubliceerd en ik hem zag, kun je Viruswaanzin.be blijkbaar niet serieus nemen????

  Peter Damen

 • Franciscus VAN TUSSENBROEK

  01 augustus 2020

  Geachte,
  In de eerste plaats wens ik duidelijk te stellen dat dit schrijven ten persoonlijke titel werd opgesteld en gericht en gemaild naar onze minister-president Jan Jambon, via het mailadres van het kabinet met de NVA in cc, en dat, zoals ook vermeld in het bericht in 'De Specialist', dit in eigen naam geschreven werd en daarom niet de visie deelt van het UZ Brussel.
  Het was dus geen 'open brief'. Dat is hij pas geworden na een vlucht via via om blijkbaar op de site viruswaanzin.be terecht te komen.
  Wie de brief leest weet goed genoeg dat dit helemaal niet om complottheorieën gaat, zoals gesuggereerd wordt in het artikel van ' de Specialist'. Het gaat mij erom, dat hier een groep van experts blindelings gevolgd wordt met het mondmaskerverhaal als duidelijk voorbeeld, dat wetenschap weinig te zien heeft met meerdere maatregels en dat daar (on)bewust niet op wordt gereageerd, ofschoon dit, voor het voorbeeld van de mondmaskers, duidelijk een zeer belangrijke tol eist op socio-economisch vlak en dan spreek ik nog niet van de psychologische gevolgen bij menig burger.
  Ik vraag alleen dat men daar eens over gaat nadenken op politiek niveau, maar ook bij mijn collega's, die zich nog vaak onbetuigd laten bij alles wat zij zien oa. betreffende de mondmaskers en het gebruik ervan.

  Frank van Tussenbroek

 • Edward Wouters

  01 augustus 2020

  Natuurlijk distantieert het 'Universitair Ziekenhuis te Jette', zich van deze aanklacht op de aanpak van de Corona-crisis, (nationaal en internationaal).
  Een aanklacht die gelanceerd is door een van de diensthoofden in de kliniek.

  Maar dat neemt niet weg dat het 'diensthoofd' spijkers met koppen slaat.

  Er is een zeer groot verschil tussen 'virologen-bureaucraten', die vanuit ivoren torens, waar nooit patiënten komen, hun werkelijkheid baseren op 'flawed' computer-simulaties, en aan de andere zijde, de dokters die 24/24, 7/7 en 365/365 'down in de weeds', elke dag weer patiënten zien..

  En nu maar hopen dat het diensthoofd, die zijn hoofd boven het maaiveld uit stak, niet hetzelfde lot ondergaat als Prof.dr. Peter Gotzsche, die zich ook profileerde als 'whistle-blower'.

  'Best Practice' en 'Evidence Based Medicine' zijn mooie begrippen, zo lang ze niet van binnenuit uitgehold worden door diezelfde mensen die erover zouden dienen te waken.. Wie de geschiedenis van de 'Nordic Cochrane Collaboration' kent, begrijpt maar al te goed waar het om gaat..

  Nogmaals bedankt aan het diensthoofd, om een stem te geven aan zovele burgers, zorgverstrekkers, en aan iedereen die niet gehoord wordt en die geen stem krijgt, (want een open wetenschappelijk debat is er 'nooit' geweest..)

  "Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een dogma, noch aan een partij, noch aan een hartstocht, noch aan een belang, noch aan een vooroordeel, noch aan om het even wat, maar uitsluitend aan de feiten zelf, want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken.."

  "Scientia Vincere Tenebras" • Jürgen Parys

  31 juli 2020

  Wat mij extreeeeeeeeem stoort is het absoluut ontbreken van enige vorm van advies betreffende boosten van het immuunsysteem. Geen enkele vorm van advies (hoewel m.i. zeer dwingend noodzakelijk) over het belang van gewichtsreductie, het stoppen met roken, het letten op gezonde voeding, etc etc. Op dat vlak is het een groot fiasco. Als arts is het net zo belangrijk adviezen te verstrekken die op de langere termijn voordelen bieden (preventie) als adviezen te geven voor de acute faze.
  En wat de macht van de media betreft ben ik volledig dezelfde mening. Elke dag worden er weer nieuwe experten bijgesleurd die men weer nieuwe sensationele uitspraken wil ontlokken wat alles bijdraagt tot een versterken van de angst.
  En wat ik helemaal niet vind kunnen is dat er geen gesloten geheel is. Vergadering zijn achter geqloten deuren gebeurd, een consensus is bereikt (althans dat zou toch het doel moeten zijn) en meteen na het bekendmaken van deze consensus gaat iedereeen nog eens in de pers zijn visiz meedelen die dan vaak afwijkt van de consensus. Dit vind ik wraakroepend. Eens er zaken beslist zijn moeten die unaniem door iedereen verdedigd worden.

 • Georges OTTE

  31 juli 2020

  Iedereen heeft recht op een mening maar als de expressie van die mening erin bestaat om collegae door de modder te sleuren en aan reputatieschade te doen lijkt mij een ernstige deontologische fout gebeurd te zijn. Hoor ik reactie bij de Orde?

 • Chris VAN DER LINDEN

  31 juli 2020

  Hij heeft gelijk!

 • Johan VAN GOETHEM

  31 juli 2020

  Toch eens iemand die ook een andere visie toont. Collega Van Tussenbroek zegt een aantal dingen die absoluut steek houden. Er is inderdaad een soort virushysterie gevoed door de media en de politici. De schade door de maatregelen is mogelojk vele malen groter dan de schade door het virus, niet enkel economisch maar ook sociaal en medisch.