Vandenbroucke zet zorgpad moeder-kind beter in de steigers

Een globaal zorgtraject ontwikkelen voor moeder en pasgeborene. Met klemtoon op kwalitatieve perinatale zorg voor alle vrouwen, aangepast aan de noden van de patiënt. De begroting 2022 maakte er 10 miljoen voor vrij, met aandacht voor aanstaande ouders in de meest kwetsbare omgeving tijdens de eerste 1.000 dagen vanaf de conceptie. Ook aan extra bestaffing is gedacht. Met drie centrale begrippen: nabijheid, tederheid en troost. 

Dat verklaarde minister Vandenbroucke (Vooruit) bij zijn bezoek aan het eerste Vlaamse NIDCAP-opleidingscentrum in UZ Leuven afgelopen weekend.

NIDCAP - een acroniem voor Newborn Indivudalized Development Care and Assessment Program - is een zorg- en interventiebenadering die stoelt op wetenschappelijke inzichten, specifiek ontwikkeld voor baby's die verblijven op de dienst neonatale intensieve zorg.

De overheid neemt hiervoor haar verantwoordelijkheid op, aldus de minister. Zo kreeg het UZ Leuven hier alles bij elkaar 125.000 euro voor het nieuwe opleidingscentrum. En ook Saint-Pierre heeft kunnen rekenen op middelen voor zijn opleidingscentrum. Ziekenhuizen die hun zorgverleners de NIDCAP -of de lichtere FINE opleidingen- lieten volgen, kunnen hiervoor eveneens middelen aanvragen.

Globaal zorgtraject

“Ik ben er na mijn bezoek van deze ochtend meer dan ooit van overtuigd dat we dit blijvend - en zelfs versterkt - moeten doen. Dat we blijvend in deze ontwikkelingsgerichte zorg moeten investeren, en dit voor alle prematuur geboren baby’tjes." De minister wil niet alleen dit opleidingsproject uitbreiden naar alle ziekenhuizen met een materniteit en een neonatologie-afdeling, hij zal de twee opleidingscentra ondersteunen om dit te kunnen doen.

“Ontwikkelingsgerichte zorg is heel belangrijk voor deze premature kindjes en hun ouders. Maar ook op andere fronten is nog werk aan de winkel, ik denk dan aan de uitbouw van externe moedermelkbanken en de betaalbaarheid van donormelk. Ik heb mijn medewerkers opdracht gegeven dit verder op te nemen.”

"Het komt erop aan om een globaal zorgtraject te ontwikkelen voor moeder en pasgeborene. Waarbij de nadruk wordt gelegd op kwalitatieve perinatale zorg voor alle vrouwen aangepast aan de noden van de patiënt. Hiervoor werd in de begroting 2022 van de ziekteverzekering 10 miljoen euro vrijgemaakt, waarbij het ook de bedoeling is specifiek aandacht te besteden aan aanstaande ouders in de meest kwetsbare omgevingen en hen de nodige omkadering te bieden tijdens de eerste 1.000 dagen vanaf de conceptie."

"Ook aan extra bestaffing is gedacht via het federale Zorgpersoneelfonds (402 miljoen euro),  meer handen aan het bed, en het federale sociaal akkoord (600 miljoen euro): een betere verloning en betere werkomstandigheden. “Dat vandaag niet overal op het terrein die investeringen al voelbaar zijn, is een gedeelde frustratie.”

Persoonlijke noot

Voor de minister kent dit thema ook een persoonlijke noot, want hij verwees expliciet  naar zijn woordvoerster die pas bevallen is en uit eigen ervaring adviseerde: "Frank, als je in het ziekenhuis kunt terugvallen op een team, als je je omringd voelt met zorg - voor je baby in de eerste plaats, maar ook als mama - dan is dat een vorm van zorg die onbetaalbaar is."

“En gelijk heeft ze”, aldus de vicepremier. “Vandaag is Jules thuis en gaat alles goed. Maar, zo vertelde mijn woordvoerster me ook, er is nog veel werk aan de winkel, als we willen dat het hechtingsproces waarover we het straks hebben in alle ziekenhuizen een haalbare en tastbare realiteit kan worden.”

Elk jaar worden in België ongeveer 120.000 baby's geboren. 12% daarvan, dus meer dan 10.000 nieuwe levens, hebben neonatale zorg nodig. Soms voor enkele dagen, maar soms ook voor meerdere weken. En van die meer dan 10.000 is 2/3e - té vroeg geboren, dit wil zeggen voor 37 weken zwangerschap.

Kenniscentrum formuleerde enkele aanbevelingen die draaien om - behalve medische zorg - 3 begrippen: nabijheid, tederheid en troost. 3 cruciale waarden voor een diepe band, een 'hechte' band - vanaf dag 1 - tussen ouders en kind.

> Premier De Croo bezoekt eerste Vlaams NIDCAP-opleidingscentrum in UZ Leuven

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.