Verhoogde artsenquota - Vlaamse geneeskundestudenten vinden verhoging artsenquota onbegrijpelijk

De Vlaamse studenten en arts-specialisten in opleiding vinden het onbegrijpelijk dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) de quota voor de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde verhoogt. De studenten belanden hierdoor in een onzekere situatie op het einde van hun opleiding. Het Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg (VGSO) en de Vlaamse vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding (VASO) vragen de Vlaamse regering dan ook om haar besluit te herzien.

De verenigingen pleiten al langer, samen met de decanen geneeskunde, voor het invoeren van mogelijke subquota als tijdelijke maatregel om te voldoen aan de zorgnoden van de bevolking.

Het federaal contingent, waaraan de toekenning van RIZIV-nummers vasthangt, blijft ongewijzigd. Dit bedraagt 929 Riziv-nummers, terwijl het toegelaten aantal studenten geneeskunde vandaag naar 1.276 verhoogd werd. Er is dus volgens VGSO en VASO "geen garantie dat de startende studenten allemaal als arts aan de slag kunnen gaan wanneer ze afstuderen", stellen de beide verenigingen vrijdag in een persbericht.

De verenigingen willen niet dat Vlaamse geneeskundestudenten in dezelfde situatie belanden als de Waalse geneeskundestudenten die jarenlang in onzekerheid verkeren door hun overaantal tegenover de vastgelegde federale quota. Ook voor de kwaliteit van de opleiding zou een plotse stijging van de quota geen goede zaak zijn. Het opleiden van goede artsen vergt een individuele, persoonsgerichte aanpak met voldoende blootstelling aan pathologie.

Daarnaast benadrukken het VGSO en de VASO dat het tekort binnen de huisartsgeneeskunde en andere knelpuntspecialismen dringend en op een gestructureerde wijze opgelost moet worden. Een algemene verhoging van het aantal studenten zonder bijkomende maatregelen biedt geen garantie op het oplossen van de tekorten in de knelpunten.

Een overschot aan artsen is ook niet wenselijk vanwege toenemende maatschappelijke kosten door onnodige onderzoeken. Er wordt dan ook met nadruk objectieve cijfers gevraagd omtrent tekorten en overtallen alsook werkloosheidscijfers per uniek specialisme in Vlaanderen. Alleen zo kan een coherent beleid gevoerd worden in het belang van elke student én de medische sector.

Lees ook :

"Invoeren verhoogde artsenquota is riskante stap" (Luc Sels)

Vlaams Artsensyndicaat zegt "verbijsterd" te zijn over verhoogde artsenquota

Vlaanderen verhoogt artsenquota

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.