Vlaanderen vraagt startquotum van 1.600 studenten geneeskunde

De Vlaamse regering wil volgend academiejaar 1.600 studenten aan de opleiding Geneeskunde laten starten. De bevoegde ministers Ben Weyts (N-VA) en Hilde Crevits (CD&V) hebben hun federale collega Frank Vandenbroucke (Vooruit) in een brief gevraagd het federale quotum aan die wens aan te passen. Die had eerder al aangegeven het quotum te willen optrekken, ongeveer tot hetzelfde niveau.

Het quotum voor het aantal studenten geneeskunde bepaalt hoeveel afgestudeerde artsen aan het einde van de rit een Riziv-nummer kunnen krijgen. De federale planningscommissie had een advies gegeven met een quotum van  2.029 artsen: 1.144 voor Vlaanderen en 929 voor de Franstalige Gemeenschap. De planningscommissie hanteerde daarvoor een verdeelsleutel 55-45, maar voor de Vlaamse regering moet dat a antal omhoog. Vroeger was de verdeelsleutel 60-40 en het cijfer dat zij naar voor schuift, ligt in die lijn.

Ze hebben minister Vandenbroucke nu gevraagd het quotum aan te passen. Dat moet voor 1 juni via een KB. "We rekenen hier alleen op ons rechtmatig deel, op basis van ons bevolkingsaantal en onze zorgnoden", zegt Vlaams minister van Onderwijs Weyts. "Die zorgnoden zijn groot, mede door het historisch ontstane tekort aan dokters en tandartsen. Dat tekort gaan we nu in sneltempo wegwerken." Minister van Welzijn Crevits benadrukt dat Vlaanderen een antwoord wil bieden op de huidige wachtlijsten en voorzien in voldoende geschoolde artsen en tandartsen voor Vlaanderen en Brussel.

Voor alle duidelijkheid: er is een onderscheid tussen het federale quotum, dat op de afgestudeerde artsen slaat, en het startquotum, dat bepaalt hoeveel studenten aan de opleiding mogen beginnen na het ingangsexamen. Enkele weken geleden had minister Vandenbroucke in de Kamer al aangegeven dat hij bereid was het quotum op te trekken voor Vlaanderen. "Persoonlijk ben ik van mening dat het Vlaamse cijfer hoger mag zijn. Dat mag echt hoger zijn", luidde het toen. 

Het zat Vandenbroucke toen overigens hoog dat hij vanuit Vlaanderen zelf nog geen concreet voorstel had gekregen over hoe hoog zij dat quotum wilde zien. Zonder voorstel zou hij er zelf 8 procent aan toevoegen, net zoals vorig jaar gebeurde. Daardoor zou het quotum van artsen dat mag afstuderen op 1.236 uitkomen. Dat moet dan vertaald worden naar het startquotum. Daarbij moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met studenten die de rit niet uitdoen. Volgens Vandenbroucke zou dat neerkomen op 1.607 studenten, ofwel 183 studenten meer dan was voorzien voor het Vlaamse ingangsexamen.

De federale minister zegt intussen blij te zijn dat de Vlaamse regering een antwoord heeft gegeven op de vraag om een voorstel van startquotum. "Het moet voor beide regeringen een gezamelijke doelstelling zijn om in het belang van de Vlamingen en de Vlaamse artsen het tekort aan (huis)artsen versneld weg te werken", reageert hij. "We hopen verder dat de Vlaamse regering in overleg wil gaan om het artsenquotum ook de komende jaren af te stemmen op de behoeften van enerzijds de artsen en anderzijds de bevolking in Vlaanderen."

In elk geval zou het neerkomen op een duidelijke verhoging van het aantal startende studenten. In 2018 konden 1.126 studenten starten aan de opleiding Geneeskunde, in het huidige academiejaar (2022-2023) is dat al opgetrokken tot 1.276 studenten. Minister Weyts maakt 15 miljoen euro extra vrij voor de universiteiten, zodat deze gevoelige uitbreiding van de capaciteit niet ten koste gaat van de onderwijskwaliteit.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.