Vlaming geeft zijn leven gemiddeld 7,1 op 10

Hoe tevreden ben je met het leven in het algemeen? Op die vraag geven volwassenen in Vlaanderen een gemiddelde score van 7,1 op 10. Dat blijkt uit een bevraging bij 6.000 mensen van Statistiek Vlaanderen in het najaar van 2022. Het meest tevreden zijn de Vlamingen over het contact met hun huisgenoten, hun woning en de buurt.

De gemiddelde 'algemene levenstevredenheid' ligt op hetzelfde niveau als bij eerdere bevragingen in 2021 (toen telkens 7,2 op 10, maar het verschil is statistisch niet significant). Vergelijkbare cijfers van de periode voor 2021 zijn niet beschikbaar.

Van de respondenten geeft driekwart zijn of haar leven een score van 7 of meer op 10, en bijna de helft (48 procent) heeft het over minstens 8 op 10. Aan de andere kant geeft 7 procent - dat is één op de veertien mensen - het leven een score lager dan 5 op 10.

De algemene levenstevredenheid ligt gemiddeld het laagst (7,0) bij jongere volwassenen (tot 34 jaar), en het hoogst bij de 65-plussers (7,3). Mensen die samenwonen met een partner, met of zonder kinderen, zijn ook meer tevreden over hun leven (respectievelijk 7,4 en 7,3) dan personen die alleen wonen of die alleenstaande ouder zijn (6,7). En hooggeschoolden zijn gemiddeld ook meer tevreden (7,3) dan laag- en middengeschoolden (telkens 7,0).

Er zijn geen significante verschillen tussen inwoners van de verschillende provincies, of tussen de stad en het platteland, geeft Statistiek Vlaanderen nog mee.

In de enquête werd ook gepolst naar de tevredenheid over bepaalde aspecten van het leven. Daaruit komt naar voren dat volwassen inwoners van Vlaanderen het meest tevreden zijn over het contact met hun huisgenoten. Op dat aspect geeft 88 procent aan (heel) tevreden te zijn. Ook de woning (87 procent) en de buurt waar men woont (86 procent) stemmen tot tevredenheid, net als de contacten met familie en vrienden (81 procent). Vrije tijd, werk en gezondheid scoren tussen 70 en 75 procent. Maar het minst tevreden zijn Vlamingen over hun inkomen (55 procent).

Bijna alle levensaspecten zitten in dezelfde grootteorde als een jaar eerder. Het enige aspect met een statistisch significant verschil is de levensstandaard. Daar was in het najaar van 2021 nog 78 procent (heel) tevreden mee, een jaar later was dat nog 75 procent.

De tevredenheid ligt voor alle levensaspecten lager bij alleenstaanden en alleenstaande ouders. Samenwonenden zonder kinderen zijn het meest (heel) tevreden over hun woning, buurt en de contacten met huisgenoten, familie en vrienden. Ouderen zijn vaak ook meer tevreden dan jongere volwassenen, behalve wat betreft de gezondheid. En hooggeschoolden zijn vaker tevreden met woning en buurt, en ook met aspecten als inkomen, werk en levensstandaard.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.