"Niet meer geld geven voor ziekenhuizen die grote supplementen vragen" (Vandenbroucke)

In een interview in Zorgwijzer, het magazine van Zorgnet-Icuro, maakt minister Vandenbroucke een stand van zaken op van de op til zijnde ziekenhuishervorming en doet hij uit de doeken waar hij naartoe wil. "We moeten het huidige momentum aangrijpen om een 'point of no return' te creëren'. Enkele highlights.

"We mikken erop dat we die analyse van de ziekenhuiskosten rond hebben tegen het einde van 2023, om in 2024 de all-in forfaits per DRG (Diagnosis Related Group) te kunnen berekenen. En voor de herziening van het professioneel gedeelte van de nomenclatuur willen we al heel ver gevorderd zijn tegen einde 2024. Dan kunnen we in 2024 al beginnen met het schrijven van de nieuwe regelgeving."

"Ik ben ervan overtuigd dat daar een draagvlak is voor een grondige hervorming (in de klinische biologie, red.), waardoor we relatief snel vooruit kunnen. In die sector is toch wel sprake van een zekere overproductie en overcompensatie. Het is de bedoeling om die terug te dringen. Maar het geld dat daardoor vrijkomt, willen we uiteraard herinvesteren in de gezondheidszorg, in de honoraria van zowel huisartsen als specialisten."

Netwerken

"Na enige twijfel heb ik voor mezelf dus de knop omgedraaid. We gaan met de huidige netwerken aan de slag."

"Er moet een cartografie ontstaan van de wijze waarop netwerken hun samenwerking zien in hun eigen regio. Hiermee begeef ik me natuurlijk op een terrein dat ook heel belangrijk is voor de deelstaten. Ik ben in goed overleg met mijn Vlaamse collega, Hilde Crevits, om dergelijke bevraging samen aan te pakken."

Supplementen

"We moeten de stijging van de ereloonsupplementen niet alleen een halt toeroepen, maar ook verminderen. En dat moet inderdaad op een correcte manier gebeuren. Het is niet de bedoeling dat we de ziekenhuizen die exorbitant veel supplementen vragen, daar ook voor belonen. Zij zullen een grotere inspanning moeten doen. Ik wil de lat gelijk leggen."

"Nu zijn er wel ziekenhuizen die zeggen dat ze die supplementen nodig hebben voor hun functioneren. Ik vind dat een vrij dubieus argument, maar bon. Ik wil daar wel deels aan tegemoetkomen door een financiële compensatie te voorzien. Maar nogmaals: op een uniforme manier. We gaan niet meer geld geven aan ziekenhuizen die vandaag grote supplementen vragen. Dat sommige ziekenhuizen meer supplementen nodig zouden hebben dan andere, blijft toch vreemd."

"Overigens vind ik het belangrijk om die ereloonsupplementen niet enkel te beperken voor ziekenhuisactiviteiten, maar ook voor de ambulante sector. Anders riskeer je dat bepaalde specialisten wegtrekken uit de ziekenhuizen om aan ‘villageneeskunde’ buiten het ziekenhuis te doen, wat geen goede ontwikkeling zou zijn. Dat maakt de discussie een stuk complexer, maar ze is onvermijdelijk."

Financiële prikkels

"Er is vandaag een generatie artsen die het erover eens is dat de huidige financiering compleet anachronistisch is. En dat de bestaande prikkels niet in de richting gaan waarvoor zij zelf gemotiveerd zijn: kwaliteitsvol werk. Er is een momentum om het te veranderen. Vandaar dat ik pleit voor één fundamentele hervorming. Die heeft als nadeel dat je nog twee jaar moet analyseren en studeren. Maar eenmaal je dat hebt gedaan, kun je eraan beginnen."

"Dat een nefroloog veel verdient, komt ook omdat zijn technische installatie veel kost. Een psychiater heeft die dure machinerie niet nodig. Maar als je de kost van die installatie eruit haalt, moet je je wel afvragen welke factoren nog verantwoorden dat een nefroloog meer verdient dan een psychiater."

Het volledige interview leest u hier.

> "Supplementen blijven goed differentiatiemiddel" (dr. Blanckaert)

> KB supplementen laat op zich wachten

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Stefaan COLPAERT

    30 juni 2022

    De huidige hamvraag is of het RIZIV zal toelaten z'n eigen systeem te willen in vraag stellen, noch min, noch meer.