Zet in op preventie! Dit is het moment! (open brief)

De coronacrisis heeft ons alvast duidelijk gemaakt dat een geïntegreerd éénduidig gezondheidsbeleid in ons federaal land een absolute must geworden is, schrijven een rits gezondheidsexperts en verantwoordelijken, onder wie Geert Messiaen, in een open brief.

Het concept van een geïntegreerde zorg voldoet aan de behoefte aan echte zorg voor onze gezondheid:

✓ focussen op meer preventie, meer patiëntgerichte aanpak en meer coördinatie tussen de plaatsen waar men zorg levert en tussen en binnen teams van zorgverleners.

✓ Gezondheidsvoorlichting en -bevordering en preventie behoren tot de basisfuncties van een goed functionerend gezondheidsbeleid. Europa en alle lidstaten zouden alvast op het vlak van preventie nu alle krachten moeten bundelen, en dit over de gewest - en landsgrenzen heen. Een goed preventiebeleid wordt daarom ook het best op nationaal niveau - en nog beter zelfs op Europees niveau georganiseerd.

Op Nationaal niveau zou De Federale Minister van Gezondheid zich daarin kunnen laten bijstaan door en coördineren met staatssecretarissen of ministers en agentschappen in de verschillende gewesten.

Cijfers in 2018 van het KCE rapport, zowel op Belgisch als op Europees niveau, legden een ander pijnpunt bloot. Tegenover de 2.250 euro die in de hele EU per persoon per jaar wordt besteed aan curatieve gezondheidszorg, staat nauwelijks 75 euro voor preventie of 0,20 euro per dag.

Primordiale aandacht voor preventie

Uit deze coronacrisis moeten we vooral leren en het blijkt overduidelijk dat niet enkel aandacht moet besteed worden aan het bestrijden van ziekten, maar vooral aan het voorkomen ervan.

Om grote uitgaven op termijn te voorkomen zowel op economisch als op gezondheidsvlak, moeten de overheden massaal investeren in preventie. Het is een investering in de toekomst. Gezondheid is één van de belangrijkste aspecten van het menselijk bestaan. De kernvraag mag dan ook niet zijn: "Hoeveel geld levert preventie op ?", maar wel "hoeveel geld zijn preventie en gezondheid ons waard?"

Preventie is een opdracht voor de hele samenleving. Voorkomen is beter dan genezen.

➢ dringend werk te maken van een geïntegreerd gezondheidsbeleid, bij voorkeur op federaal niveau, met uitvoering in de gewesten

➢ primordiale aandacht te besteden aan een goed gestructureerd en gecoördineerd nationaal preventiebeleid en hiervoor meer middelen te voorzien

➢ aan te dringen bij de Europese instanties tot het uitwerken van een gezondheidsbeleid, inbegrepen een slagvaardig preventiebeleid en dit dienstig voor alle aangesloten lidstaten

Getekend door:

Geert Messiaen. geert_messiaen@hotmail.com gewezen secretaris-generaal van een verzekeringsinstelling ZIV

Ann Van de Casteele

Jacques Tavernier

Lieven Annemans

Etienne De Vos

Pol Herman

Stefaan Nuytten

Carine Holvoet

Abel Nuytten

Egbert Lachaert

Marie Vandeputte

Marc Noppen

Vanden Daelen

Gert Laekeman

Jan Rosier

Paul De Raeve

Hilde Deneyer

Kristof Cannoot

Willy Lemmens

Peter Coussement

Luc Blyaert

Bram Van Peteghem

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.