Endocrinologie: beroepsvereniging komt op kruissnelheid (Inge Van Boxelaer, Dominique Ballaux)

De van nature multidisciplinair gerichte endocrinologie maakt spannende tijden mee door de disruptieve technologie, de coronacrisis en de nakende nomenclatuurhervorming. De pas gestichte beroepsvereniging BSED kwam dus juist op tijd. Bent u al lid? Dat vraagt voorlopig voorzitter dr. Inge Van Boxelaer (foto) zich af.

“Een kijk op de patiënt in zijn geheel is voor ons, endocrinologen, primordiaal. Dus zijn vele raadplegingen op endocrinologie multidisciplinair: het voorbeeld bij uitstek is de diabetesraadpleging waarbij arts, patiënt, diabetesverpleegkundige, diëtiste en psycholoog zij aan zij werken. Daarnaast is er de multidisciplinaire voetkliniekraadpleging met vaatchirurg, orthopedist, podoloog en wondzorgverpleegkundige;  de fertiliteitsraadpleging met gynaecoloog; multidisciplinaire obesitasraadpleging met revalidatiearts, bariatrisch chirurg, psycholoog en diëtiste om er maar enkele te noemen… Overleg zit in ons bloed!”

“Wegens de uitgebreidheid van zijn vakgebied is een endocrinoloog in elk ziekenhuis onmisbaar: het betreft immers meestal patiënten met een chronische aandoening die tijdens hun leven hulp en bijstand nodig hebben van andere disciplines. De kans dat een patiënt met diabetes bijvoorbeeld gehospitaliseerd wordt, is twee- tot zesmaal hoger dan bij een patiënt zonder diabetes (zowel voor diabetes-gerelateerde als voor niet-diabetes gerelateerde oorzaken).”

“Uit literatuur (én praktijkervaring!) blijkt dat 20-25% van alle gehospitaliseerde patiënten lijdt aan diabetes! Ook tijdens de coronacrisis werden we hiermee geconfronteerd.”

Spannende tijden

“Het zijn spannende tijden als endocrinoloog! 100 jaar na de ontdekking van insuline is de aanpak van diabetes volledig gewijzigd. Voor patiënten met type 1 diabetes deed de laatste 10 jaar ook de technologie haar intrede: er kan nu niet-invasief glucose continu gemeten worden via een glucosesensor. Dat gaat gepaard met een nieuw glycemiemanagement op de raadpleging diabetes, zowel voor endocrinoloog, patiënt als voor diabetesverpleegkundige."

"De sc insulinepompen kregen een grondige make-over: aanvankelijk via sensor-augmented pumps waardoor glucosesensor en sc insulinepomp met elkaar kunnen communiceren zodat de patiënt beschermd wordt tegen hypoglycemie: wat een (r)evolutie!”

“En nu is de artificiële pancreas eindelijk daar. Glycemiesensoren verbonden aan insulinepompen vormen een “closed loop” waardoor onze patiënten met diabetes type 1 eindelijk een HbA1c van <7% kunnen halen, zonder invaliderende hypoglycemieën en met automatische correctie van hogere waarden.”

“Deze disruptieve technologie zal de aanpak van diabetes opnieuw grondig veranderen, en het is leuk om dit na jaren wachten eindelijk aan onze patiënten te kunnen aanbieden. Voor patiënten met type 2 diabetes zijn er nieuwe klassen van antidiabetica zoals GLP1-analogen en SGLT2-inhibitoren. Die zorgen voor een betere glycemiecontrole met gewichtsafname waardoor het gebruik van insuline bij veel patiënten uitgesteld kan worden. Bovendien hebben ze een cardioprotectief effect. En er is meer op komst zoals twincretines die ook erg veelbelovend lijken!”

Terugbetaling

“Alles hangt echter af van de terugbetaling van technologie en medicatie: voor sommige producten komt die er wel, voor andere dan weer niet. Het is vaak onduidelijk wat er in de toekomst terugbetaald zal worden voor welke patiënt of voor welk centrum, en wat niet."

"Je moet op de hoogte zijn van de lopende terugbetalingsdossiers en de onderhandelingen met het Riziv, om de juiste producten/medicijnen aan je patiënt te kunnen voorstellen in deze snel evoluerende technologische/digitale wereld. Eens wanneer een patiënt bijvoorbeeld een insulinepomp kiest, is dat meestal voor 4 jaar.”

“Daarnaast zijn er de aankomende nomenclatuurhervorming en erkenningscriteria van de endocrinologie, zowel in België als in Europa. Startende endocrinologen hebben zeker vaak heel wat praktische vragen waar ze tijdens hun opleiding niet mee geconfronteerd werden. Dan is een betrouwbaar aanspreekpunt nodig. De coronacrisis stelde dat nog scherp. Waar je tevoren terecht kon bij collega’s tijdens een informeel gesprek op een symposium, werden de meeste vergaderingen virtueel, en tijd voor dat informeel gesprek is moeilijker of onmogelijk in een grote zoom-webinar.”

Beroepsvereniging

“Reeds langer leefde dus het idee dat een beroepsvereniging noodzakelijk was en de coronacrisis maakte dat nog duidelijker. In de zomer van 2020 richtten we daarom de Beroepsvereniging Endocrinologie/Diabetes (BSED) op met als specifiek doel de professionele belangen van de endocrinologen in alle aspecten te verdedigen. Dat staat uiteraard los van elke bestaande wetenschappelijke vereniging, patiëntenvereniging of welk artsensyndicaat ook. We willen transparantie bieden over wat er leeft in de endocrinologie en een betrouwbaar aanspreekpunt zijn voor elke endocrinoloog, waar die in België ook werkt: privé, universitair, regionaal ziekenhuis…”

“Door de band met het VBS werden we ook een officieel aanspreekpunt voor de overheid of andere officiële instanties die vragen hebben voor de endocrinologen. Dat mochten we vrij snel tijdens de coronacrisis vaststellen.”

“Transparantie en communicatie vinden we zeer belangrijk: daarom houden we contact met onze leden op regelmatige basis. Ze ontvangen via mail in de eigen landstaal een update van wat in het bestuur besproken werd.  We houden nauw contact met de gekende wetenschappelijke verenigingen in de endocrinologie en overleggen zo nodig.“

“Wegens de crisis in de gezondheidszorg en de nakende hervormingen wensten we snel te handelen en startten we met een voorlopig bestuur. Ons voornaamste doel is om in 2021 een democratische bestuursverkiezing te organiseren van de beroepsgroep, zodat we zeker zijn dat onze beslissingen gedragen worden door zoveel mogelijk endocrinologen.”

Veel respons in Vlaanderen

“Na de oprichting  en de bekendmaking  van de beroepsgroep (BSED) kwam er een grote respons, vooral in Vlaanderen, en we zijn trots dat we na slechts enkele maanden na de opstart al 40% van de endocrinologen in Vlaanderen mogen vertegenwoordigen. Aan  Franstalige kant zijn we nog minder bekend, maar daar hopen we zo snel mogelijk verandering in te brengen. Met hoe meer we zijn, hoe sterker we staan!“

“Ben je nog geen lid? Wens je op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de endocrinologie of wil je meewerken aan een gedragen bestuur van de beroepsvereniging van de endocrinologen? Dan nodigen we je  graag uit om contact te nemen met  de beroepsvereniging via www.bsed.be en je lid te maken! Hopelijk tot snel!”

Inge Van Boxelaer (voorzitter BSED) en Dominique Ballaux (secretaris BSED)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.