"De meeste artsen zijn geen graaiers" (Dr. Gevaert)

Kartel-voorzitter en voorzitter van de specialistenvleugel ASGB, dr. Thomas Gevaert, reageert op het interview dat in  De Standaard van afgelopen weekend verscheen met Bvas-voorzitter Johan Blanckaert. Hierna vindt u de integrale tekst van zijn opiniestuk.

"Ik moest even slikken bij het interview met Bvas-voorzitter Johan Blanckaert. Ook al stonden er pertinente zaken in – zoals de discussie over de ­financiering en de continuïteit van de zorg, of de vraag naar transparantie bij de mutualiteiten – toch bleef een ­nasmaak over van artsen die weigeren voor een forfaitaire vergoeding te werken en die supplementen beschouwen als fastfoodtarieven. Dat eerste klopt al niet, want artsen in universitaire ­ziekenhuizen, en alle artsen in opleiding worden forfaitair betaald, en ook een deel van het loon van huis­artsen en specialisten is forfaitair."

"Als artsensyndicaat hebben we een drieledige rol. De artsen verdedigen, maar ook duidelijk maken dat we goeddeels met overheidsgeld ­betaald worden en dus maatschappelijke verantwoording moeten afleggen. ­Onderhandelen met de overheid, en daarbij het juiste evenwicht zoeken tussen de belangen van de artsen en de verzuchtingen van de overheid. En tot slot communiceren met de maatschappij: duidelijk maken dat de meeste artsen geen graaiers zijn en ­geneeskunde bedrijven met hart en ziel, maar ook dat voor een perfor­mante gezondheidszorg – mits transparantie en matiging – eigen ­bijdrages nodig kunnen zijn."

"Geneeskunde gaat over werken met en zorgen voor patiënten, niet over winstmaximalisatie. Maar billijk ­belonen van goede zorg, expertise of innovatie hoort er ook bij, dat is ­inherent aan sociaal ondernemerschap. Het gaat over balanceren ­tussen toegankelijkheid, billijkheid, betaalbaarheid en financiële beloning. Ik geloof in keuzemogelijk­heden, zowel voor de patiënt als voor de zorgverstrekker. Een pluralistisch en toegankelijk zorg­systeem met verschillende verloningsmogelijkheden en voldoende auto­nomie voor de zorgverstrekker. Maar ook met maximale transparantie voor de patiënt over ­extra bijdrages en ­kwaliteit van geleverde zorg."

"We zijn met drie artsensyndicaten. Via vijfjaarlijkse medische verkie­zingen worden de verhoudingen ­bepaald om via de verschillende raden deel te nemen aan het beleid. In juni kunnen alle artsen hun stem laten ­horen en ­bepalen of ze voor fastfoodgenees­kunde kiezen of toch een iets genuanceerdere en patiënt­gerichtere stem uitbrengen."

> Johan Blanckaert (Bvas) ten voeten uit

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc DE MEULEMEESTER

    01 maart 2023

    Ik hou van dit land , zijn volk en vooral van zijn leiders !