“Extramurale ingrepen kunnen perfect mits multidisciplinair overleg” (Plastisch chirurgen)

De plastisch chirurgen namen meteen tal van initiatieven bij de eerste covid-19-golf. Ze houden een pleidooi om een aantal ingrepen die tot nu toe intramuraal verlopen, veilig en gecontroleerd extramuraal uit te voeren en stellen in die context een proefproject voor. Ook een goed georganiseerde wachtdienst en plastische-chirurgieafdeling in de ziekenhuisnetwerken is noodzakelijk, meent dr. Marianne Mertens. En wat met herstelingrepen na oncologie en trauma door middel van microchirurgische flaps?

"In de covid-19 golf heeft de RBSPS – Royal Belgian Society Plastic Surgery – in samenwerking met het VBS een afschakelingsprogramma van niet-urgente ingrepen opgesteld."

"De extramuraal werkende plastisch chirurgen hebben spontaan hun beademingsapparatuur ter beschikking gesteld van de ziekenhuizen. Zoals klinische labs en oogartsen extramuraal veilig georganiseerd zijn, wensen wij als plastisch chirurgen te wijzen op de mogelijkheid om ingrepen die intramuraal in de ziekenhuizen uitgevoerd worden op een toegankelijke en veilige manier in controleerbare omstandigheden extra muros te doen."

"Dat betekent een ontlasting van de ziekenhuizen met een zware overheadstructuur en uitgebreid middenkader. We pleiten voor ophef van het verbod op nomenclatuurnummers boven K120/N200 extra muros.
Mits de geschikte infrastructuur, de aanwezigheid van een anesthesist bij narcose en sedatie, en adequate postop-opvang kunnen vele, minder risicovolle ingrepen op een vlotte en persoonlijke wijze extramuraal plaatsvinden. Huidtumoren zoals maligne melanomata, angiosarcomata, Merckelcell ca. etc.. kunnen perfect extramuraal met multidisciplinair overleg - eventueel zelfs via zoom - georganiseerd worden."

Proefproject

"Als startpunt stellen we voor om K163: ‘ Verwijderen van een gezwel van de huid of de slijmvliezen of ander letsel rechtstreeks toegankelijk door excisie met plastie en/of greffe ‘ als proefproject op te starten."

"Als plastisch chirurgen hebben we een breed palet aan indicaties voor behandelingen en ingrepen van congenitale pathologieën zoals gespleten lip/ verhemelte, haemangiomata, congenitale handafwijkingen tot chronische wondzorg en decubitusbehandelingen bij bejaarden in multidisciplinaire samenwerking. In de acute pathologie zoals brandwonden, necrotiserende fasciitis, reïmplantaties…  is een goed georganiseerde wachtdienst en plastische-chirurgieafdeling in de ziekenhuisnetwerken noodzakelijk."

"Zowel met niet-invasieve als chirurgische esthetische technieken kunnen we het welzijn bevorderen van patienten door middel van rejuvenatietechnieken en PBBC (Post Bariatrische Body Contouring)."

"Voor herstelingrepen noodzakelijk na oncologie en trauma door middel van microchirurgische flaps, menen we dat een herwaardering nodig is om in de toekomst voldoende jonge plastisch chirurgen in ziekenhuizen te motiveren om deze ingrepen uit te voeren. In België zijn we koploper in vernieuwende chirurgische technieken zoals facial transplant, DIEP flaps, tissue-engineering."

"RBSPS is een fusie tussen de wetenschappelijke en beroepsvereniging en afvaardiging van ASO. Het CCP - Collegium Chirurgicum Plasticum - organiseert de opleiding en examens voor ASO."

"Na jarenlange ervaring als diensthoofd plastische chirurgie, examinator en lesgever voor EBOPRAS & CCP en coördinerend stagemeester voor UA, meen ik dat op een veilige en verantwoorde wijze ingrepen voor plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie extramuraal uitgevoerd kunnen worden. Dat zou tevens kunnen helpen om snel te schakelen als er nood is bij een tweede/derde golf om deze reservecapaciteit in een covid-19- vrije omgeving in te zetten."

Dr. Marianne Mertens,

Plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie,

Lid directiecomité VBS en RBSPS

De rubriek ‘Good ViBeS’ is een samenwerking tussen De Specialist en het VBS. Eerder kon u al afleveringen lezen in SP 156 (dr. Donald Claeys), SP 157 (internisten), SP 158 (klinisch biologen), SP 159 (covid-19) en SP 161 (fysische geneeskunde en revalidatie). U vindt deze bijdragen ook terug in ons archief op de site: naar beneden scrollen op homepagina en klikken op ‘eerdere edities’.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.