De 7 essentiële stappen om de epidemie te beheersen (Marc Wathelet)

Ooit werd viroloog Marc Wathelet, bekende klokkenluider, door voormalig volksgezondheidsminister De Block weggezet als een 'dramaqueen' toen hij als een van de eersten waarschuwde voor de eerste golf. Vorige week gaf hij zeven tips aan Brussel, het Waals gewest en de Duitstalige gemeenschap. Met enige vertraging (tien dagen?) zijn ze zeker ook van toepassing op Vlaanderen.

"Een epidemie managen is mogelijk omdat veel landen dat doen. Ik zal hier slechts één voorbeeld noemen, maar er zijn nog een tiental andere, Taiwan: 23 miljoen inwoners, 7 doden en 548 gevallen van besmetting. Een epidemie goed beheersen is een kwestie van keuzes: de noodzakelijke gezondheidsmaatregelen zijn bekend bij wetenschappers, we moeten er alleen voor kiezen om onszelf de middelen te geven om dat te doen!

De 7 essentiële maatregelen

#1. Maskers moeten onmiddellijk worden verplicht op de werkplek, of het nu gaat om bedrijven, fabrieken, werkplaatsen of kantoren, of om openbare besturen, kortom, in elke afgesloten ruimte waar personen zich verzamelen, aangezien afstand nemen niet voldoende is tegen een virus dat kan worden overgedragen door middel van aërosol, dat in de lucht kan blijven hangen. Het masker is een absoluut noodzakelijke maatregel en is des te effectiever als het van goede kwaliteit is en correct wordt gebruikt.

#2. Wat voor de wereld van het werk geldt, geldt natuurlijk net zo goed in kinderdagverblijven, scholen en het hoger onderwijs, want een virusdeeltje is een levenloos voorwerp dat met de circulatie van de lucht meebeweegt: maskerplicht voor iedereen is dus onontbeerlijk als we in de klas les willen geven.

#3. Voor een periode die verder gaat dan de herfstvakantie, is het raadzaam te stoppen met face-to-face-onderwijs op alle andere niveaus dan hoger onderwijs - kleuter-, basis- en middelbare school -. De circulatie van het virus is op dit moment veel te intens en het zal enkele weken duren om de trend om te keren. Toegegeven, een dergelijke maatregel doet de kwestie van de kinderopvang rijzen. Hen opvangen via hun grootouders kan op geen enkele manier een optie zijn! Tegelijkertijd moeten er dus ondersteunende maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat ouders van schoolgaande kinderen niet hoeven te werken (eenvoudigweg afzien van de leerplicht is zeker niet genoeg).

#4. Quarantaine is nodig! Alleen essentiële werknemers zouden mogen werken en alleen hun kinderen zouden toegang moeten hebben tot dagopvang op scholen. Het is belangrijk om zich echt te beperken tot essentiële werknemers, anders duurt de opsluiting alleen maar langer.

#5. De quarantaine moet ten minste 6 weken worden opgelegd, zodat de circulatie van het virus voldoende kan dalen om de economie en het onderwijs in de klas weer open te stellen - tijd die gebruikt moet worden om zich op een intelligente manier voor te bereiden op de versoepeling van de inperking.

#6. Er moeten middelen worden gevonden om scholen in de klas op een duurzame manier te openen en er is maar één manier om dit te bereiken: een voldoende laag percentage viruscirculatie, zodat de screening, tracering en identificatie van epidemie-uitbraken met de nodige efficiëntie kan worden uitgevoerd. Daar zijn we op dit moment nog ver van verwijderd en we moeten alles in het werk stellen om dat te bereiken.

#7. Eenmaal uit de quarantaine zal het openbaar vervoer moeten worden gereorganiseerd om overvolle treinen, trams, bussen en metro's, die allemaal vectoren van besmetting zijn, te vermijden.

Dit zijn de essentiële beslissingen die vandaag moeten worden genomen. Ik sta tot uw beschikking voor elke discussie daarover en de uitvoering ervan.

Marc Wathelet 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.