Uitdagingen 2024 - “Uitkijken naar een globale regeringsvisie” (dr. Frieda Matthys)

“Wat ik gemist heb en verwacht van de volgende regering, is een globale visie. We moeten niet wachten op een pano-uitzending of een dodelijk afgelopen crisissituatie. De zorgverleners, de ervaringsdragers, de families weten waar het misloopt en wat er nodig is. De Staten Generaal Geestelijke Gezondheid (SGGG) kan oplossingen aanreiken en mee ontwikkelen.”

“Ja, er zijn middelen geïnvesteerd, in geïsoleerde projecten die weinig ingebed zijn: vroegdetectie bij jonge kinderen, long-covid, burn-out, eetstoornissen, obesitas. Ook de eerstelijnspsychologen is een geïsoleerd project. Psychiaters bijvoorbeeld zijn er niet in betrokken. Nochtans verlenen zij consult aan huisartsen en psychologen. Gratis, want er is geen honorarium voorzien.”

Vertrouwen

“Wat ik gemist heb is vertrouwen in de netwerken. Regio’s zijn zeer divers en hebben diverse noden. Het zijn die noden die moeten bepalen waar middelen ingezet worden.”

“Een beleid dat gebaseerd is op wat het best klinkt, gaat voorbij aan de problematieken die minder sexy zijn: de mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (165.000 in ons land) die langdurige, soms levenslange zorg nodig hebben. De mensen die meerdere problematieken tegelijk hebben en vaak problemen op gebied van huisvesting, financiën, justitie.”

Perspectief, visie

“Preventief zou er veel gezondheidswinst gemaakt kunnen worden die ook economisch voordeel geeft. Maar dat vraagt visie.”

“Met het huidige budget kunnen we niet alle noden lenigen. Daarvoor is een plan nodig én een groeipad waarbij het budget kan toenemen tot 10% van het gezondheidsbudget. Dat is wat de OESO ook aanbeveelt. Wat ik gemist heb, is een perspectief dat geestelijke gezondheid belangrijk genoeg is om er echt in te investeren.”

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.