"Zorg zwaar zorgbehoevenden niet commercialiseren" (Margot Cloet)

In een opiniestuk in De Tijd uit Margot Cloet (Zorgnet-Icuro) haar bezorgdheid over de zorg voor zwaar zorgbehoevenden die meer en meer beschouwd wordt als een commercieel product. "De winst moet de bewoners ten goede komen (...) De prioriteiten moeten elders liggen dan het puur cashen op vastgoed in de zorg."
"De zorg voor zwaar zorgbehoevenden kan en mag geen commercieel product zijn. De winst moet de bewoners ten goede komen, door te blijven investeren in kwaliteitsverbetering, tewerkstelling, innovatie en infrastructuur", aldus de ceo van Zorgnet-Icuro. 
Aanleiding van het opiniestuk was de ‘rusthuizendeal’ van Cofinimmo. "De grote Europese speler op de markt van het zorgvastgoed heeft 15 woon-zorgcentra gekocht voor 300 miljoen euro. Het gaat over kopen, verkopen, aandelen, dividenden en huurrendementen. De harde economische wereld, maar toegepast op de zorg."

Schaamteloos
"Nu de vergrijzing in sneltreinvaart op ons afkomt, wordt ouderenzorg steeds meer het uitverkoren speelveld van commerciële spelers. Het is normaal geworden over zorginstellingen te spreken als winstgedreven ondernemingen die rendement uitkeren aan aandeelhouders. Die schaamteloos verhandeld worden, die het voorwerp zijn van internationale financiële transacties, met de daaraan verbonden risico’s."
"We horen weinig of geen grote commerciële rusthuisgroepen hun bekommernissen uitspreken over het welzijn van bewoners of personeel. Nergens valt te horen dat in dat vastgoed heel kwetsbare mensen wonen die veel zorg nodig hebben, voor wie het niet meer lukt zelfstandig thuis te wonen. Nergens dat het gaat om zorgmedewerkers die elke dag het beste van zichzelf geven, en die door de krappe financiering het water vaak aan de lippen staat. Daarover lezen we helemaal niets als het gaat om ‘rusthuisdeals’. We horen weinig of geen grote commerciële rusthuisgroepen hun bekommernissen uitspreken over het welzijn van de bewoners of het personeel."


Stabiliteit
"Zorg voor zwaar zorgbehoevenden kan en mag geen commercieel product zijn", betoogt Margot Cloet. "De winst moet de bewoners ten goede komen door te blijven investeren in kwaliteitsverbetering, tewerkstelling, innovatie en infrastructuur. De winst mag niet wegvloeien naar de aandeelhouders, maar moet geherinvesteerd worden in de zorg. Er is ook nood aan stabiliteit op lange termijn wat betreft het vastgoed. We moeten kwetsbaren continuïteit van wonen en zorg kunnen bieden. Maar dat is niet meteen de grootste zorg van de wisselende commerciële constellaties. Die focussen op één ding: zoveel mogelijk winst. Want wie investeert, wil rendement."
Cloet spreekt de hoop uit dat de volgende beleidsploeg die boodschap ter harte neemt. Dat ze de grenzen waarbinnen commerciële spelers bewegen voldoende scherp aflijnt en toeziet op de kwaliteit en de besteding van de overheidsmiddelen. "Die bezorgdheid moet de grote ‘onrust’ zijn, niet de koers van de aandelen van de commerciële spelers."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.