20 miljoen Riziv-tegemoetkomingen federaal zorgpersoneel

Vandaag raakten de tegemoetkomingen aan federale gezondheidszorgsectoren in de kost voor ondersteuning van het zorgpersoneel vanwege het Riziv, bekend in Het Staatsblad. Iets meer dan 5,7 miljoen is bestemd voor de openbare federale gezondheidssectoren, ruim 14 miljoen voor private federale gezondheidssectoren.

Het betreft:

a) de centra waarmee het Verzekeringscomité van het Riziv op voorstel van het College van Artsen-directeurs, een overeenkomst afsloot, met uitsluiting van de centra binnen de ziekenhuizen;
b) de diensten voor thuisverpleging;
c) de medische huizen;
d) de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België;
e) de ziekenhuizen;
f) de forensisch psychiatrische centra.

De werkgevers binnen de openbare federale gezondheidssectoren die administratief en/of logistiek personeel ter beschikking stellen ter ondersteuning van zorgpersoneel krijgen een bedrag van 5.793.131,25 euro;
De werkgevers binnen de private federale gezondheidssectoren die administratief en/of logistiek personeel ter beschikking stellen ter ondersteuning van het zorgpersoneel, ontvangen een bedrag van 14.206.868,75 euro.

Deze bedragen worden door het Riziv gestort binnen de maand na inwerkintreding van dit besluit. Zij worden ten laste gelegd van de begroting van de geneeskundige verzorging van 2023.
Tegen uiterlijk 31 december 2024 krijgt het Riziv een rapport waaruit de aanwending blijkt van de tegemoetkomingen. Als daaruit blijkt dat middelen niet zijn aangewend, worden ze binnen de maand na mededeling van het verslag teruggestort aan het Riziv.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.