Lopende zaken - 716 miljoen euro voor de welvaartsenveloppe

Vandaag werd door de ministerraad beslist om de welvaartsenveloppe te besteden. De sociale partners moeten nu voorstellen uitwerken in het kader van het interprofessioneel akkoord. De enveloppe bedraagt 716 miljoen euro voor de jaren 2019 en 2020.

Maggie De Block (Open Vld), minister van Sociale Zaken, verheugt zich: “Dankzij de welvaartsenveloppe kunnen de laagste uitkeringen zoals de minimumpensioenen worden verhoogd. Wie zijn hele leven hard gewerkt heeft, verdient een pensioen boven de armoedegrens.”

Het is nu aan de sociale partners om voorstellen uit te werken voor de verdeling van de 716 miljoen euro in het kader van het interprofessioneel akkoord. Het resultaat van hun overleg wordt eind januari verwacht.

De laatste tewerkstellingscijfers van de sociale zekerheid tonen aan dat meer en meer mensen aan de slag gaan. In december 2018 bedroeg de tewerkstellingsgraad 70%. Ook bij de werknemers kunnen tegenslag hebben in hun leven. Zij worden dan ook door de overheid gesteund. De welvaartsenveloppe is een bedrag uit de begroting en dient om de laagste uitkeringen en vervangingsinkomens te verhogen. Zo kunnen de laagste ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, arbeidsongeval-uitkeringen, beroepsziekte-uitkeringen of werkloosheiduitkeringen opgetrokken worden

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.