3,5 miljoen voor 1733

Voor het project 1733, een permanent bereikbaar noodnummer voor niet-dringende hulp, is zopas 3,5 miljoen vrijgemaakt op de begroting van dit jaar. Het KB daarover verscheen vandaag in Het Staatsblad.

Het nummer moest eigenlijk al in 2016 actief zijn, maar het is bekend dat er heel wat controverse rond bestond. Wie ernaar belt, krijgt een operator van de noodcentrale aan de lijn die op basis van de gezondheidsklachten de patiënt verwijst naar de lokale wachtdienst, de eigen huisarts of de spoeddienst.

Een provisioneel krediet ten belope van 3.463.000 euro was ingeschreven in de begroting 2021. Het geld moest dan in de loop van het jaar verdeeld worden naar de meest aangewezen basisallocaties van de FOD Binnenlandse Zaken en van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu om de uitgaven van het project 1733 te dekken.

Intussen is de toekenning van het geld bekrachtigd door de regering. Voor ruim 3 miljoen komt Binnenlandse Zaken tussen en voor iets meer dan 400.000 euro Volksgezondheid.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.