Eind 2017 45.800 prestatiegerechtigde artsen (Riziv)

Het Riziv publiceerde zopas het aantal prestatiegerechtigde artsen en de actieve zorgverleners, toestand eind 2016 en 2017. Dat met een overzicht van de evolutie het afgelopen decennium. Het meest recente cijfer is dat van 45.800 confraters die gekwalificeerd zijn om prestaties te verrichten, alle disciplines gecombineerd, inclusief 15.750 huisartsen.

Vooraf dit: het aantal dat administratief geboekt staat als prestatiegerechtigd aan het einde van een jaar is ruim ingeschat, want er is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met ‘inactiviteitsstatus’ (wachten op erkenning, mensen in het buitenland, schorsing, annulering, tijdelijke onderbreking van loopbaan, pensioen niet gemeld, overlijden ...). Het Riziv onderscheidt hen van 'actieve zorgverleners'.

Het Riziv lijst zo eind 2016 een totaal van bijna 45.100 artsen op die prestatiegerechtigd zijn. Daarvan zijn er 11.100 ouder dan 65. Einde 2017 was dat aangegroeid tot 45.800, een stijging van 2%. Van deze 45.100 artsen zijn er 34.500 als actief gelabeld. De artsendichtheid 2016 ligt volgens het Riziv op 30,5 artsen per 10.000 inwoners (alle specialismen samen).

Huisartsen

In de huisartsengelederen telt het Riziv eind 2016 15.550 prestatiegerechtigde collega’s, wat een jaar later met ongeveer met 200 eenheden toenam en daarvan waren er 12.800 actief. Dat komt neer op een densiteit van 11,3 per 10.000 inwoners. Van de 15.550 huisartsen waren er meer dan 4.200 ouder dan 65.

Specialisten

Aan specialistenkant lag het aantal eind 2016 op bijna 12.000 in de subgroep 'medisch specialismen', van wie 8.400 in de chirurgische subgroep en zowat 6.000 kinderartsen, psychiaters en gynaecologen. Ongeveer 80% daarvan was actief. De prestatiegerechtigde apothekers waren met zijn 17.650 eind 2016, van wie 13.850 actieven.

In opleiding

Artsen in opleiding worden afzonderlijk gerekend. Zij waren eind 2016 met  6.069, opgesplitst in 1.222 haio’s en 4.847 ASO’s (of andere branches).

Overzicht decennium

De 12.800 actieve huisartsen die we eerder meldden waren maar met 12.415 10 jaar geleden, wat slechts een aangroei van 0,27% per jaar vertegenwoordigt. Bij de specialisten lopen de ontwikkelingen het afgelopen decennium uiteen. Zo daalt jaarlijks met bijna 11,5%, 10% en 7,6% respectievelijk het aantal neuropsychiaters, klinisch biologen-anatomopathologen, en nuclearisten-radiotherapeuten. Internisten zakken jaarlijks met 4,56%. Omgekeerd nemen neurologen gemiddeld jaarlijks toe met 8,4% en gastro-enterologen en longartsen met ongeveer 4%.

> Meer informatie op de Rizivpagina

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Georges CASTEUR

    14 februari 2019

    In de gegevens van het RIZIV vind ik de gendergegevens niet terug. Dit lijkt me in het bijzonder belangrijk voor de huisartsen daar de dames, meer dan de heren vermoed ik, meer deeltijds werken.