Marc Moens: “Socialisten zullen voor extra geld moeten zorgen”

“Ereloonsupplementen buiten ziekenhuizen stijgen met 15%.” Met die catchy titel pakte het socialistisch ziekenfonds uit op basis van een eigen studie. Algemeen secretaris Paul Callewaert vindt dat dit bewijst dat de tariefzekerheid onder druk staat, ook buiten de ziekenhuissector.” Hij roept op tot meer transparantie, meer investeringen in de wettelijke ziekteverzekering en billijke erelonen zonder supplementen.” Bvas-voorzitter Marc Moens is bereid tot overleg over die transparantie, maar houdt de socialisten ook een spiegel voor.

Belgen op bezoek bij hun huisarts, specialist, tandarts of kinesitherapeut moeten in een derde van de gevallen een ereloonsupplement betalen. Bij benadering betaalden ze 290 miljoen euro in 2017, een toename met 15% op een jaar tijd, wijst een studie van het socialistisch ziekenfonds uit. Het kwam aan die cijfers door ruim 30 miljoen getuigschriften voor verstrekte hulp ingediend bij zijn loketten in 2016 en 2017 (1), te analyseren. Inmiddels betaalt een patiënt bij een specialist al bijna de helft van de factuur uit eigen zak - gemiddeld 22,5 euro. Vooral oogartsen, dermatologen, gynaecologen en plastisch chirurgen zijn zoals bekend goed vertegenwoordigd bij de gedeconventioneerden.

Vooral bij de niet-geconventioneerde tandartsen en arts-specialisten kan de rekening oplopen. Paul Callewaert, algemeen secretaris: “Deze cijfers tonen duidelijk aan dat de tariefzekerheid onder druk staat, niet alleen in de ziekenhuissector maar ook erbuiten.” Hij roept op tot meer transparantie, meer investeringen in de wettelijke ziekteverzekering en billijke erelonen zonder supplementen. 

Specialisten het transparantst

Uit de studie blijkt dat in 2017 op 8 op de 10 getuigschriften informatie staat over de aangerekende supplementen, een verbetering tegenover 2016. Bij de specialisten wordt deze informatie het vaakst meegegeven. Zij zijn dus al uitermate transparant. Anders ligt het bij de kinesitherapeuten. “Om een goed zicht op de patiëntenfactuur in de ambulante sector te krijgen, is het absoluut noodzakelijk dat de ziekenfondsen systematisch zicht krijgen op de aangerekende supplementen”, stelt Paul Callewaert nog.

In een reactie laat Marc Moens (Bvas) weten dat hij het gesprek best wil aangaan over de transparantie van de financiering. Wel wijst hij erop dat transparant zijn over de prijs van een behandeling niet evident is, onder meer wegens de rits aan tarieven voor de diverse specialismen en het feit dat je niet altijd op voorhand kunt zeggen hoeveel tijd een behandeling in beslag zal nemen.

Draagkracht

Nog volgens de studie wordt bij ruim 1 op de 3 getuigschriften met informatie over het totaal aangerekend bedrag een supplement aangerekend. In totaal gaat het om een bedrag van 46 miljoen euro in 2016 en 56 miljoen euro in 2017. Extrapolatie (2) van die bedragen leert dat het bij benadering om een totaalbedrag gaat van 253 miljoen in 2016 en 290 miljoen in 2017. Callewaert betreurt ook dat verstrekkers bij het aanrekenen van die supplementen te weinig rekening houden met de draagkracht van de (zwakkere) patiënten.

Waarop dokter Moens riposteert dat deze patiënten eerst voor een symbolische euro bij hun huisarts terechtkunnen die eventueel doorverwijzen naar een specialist. Verder wijst hij erop dat sommige specialisten te weinig betaald worden. “Het is niet mogelijk om een kwaliteitsvolle praktijk open te houden tegen sommige tarieven.’

'Politieke boodschap'

Marc Moens plaatst deze studie ook in het teken van de naderende verkiezingen als ‘politieke boodschap’: “De socialisten zaten niet in deze regering. Als ze eventueel in een volgende regering stappen, zullen ze voor extra geld moeten zorgen. Mevrouw De Block heeft zich verweerd als een leeuwin om haar budget te verdedigen, maar de regering heeft haar verplicht tot  zware besparingen. Ik weet niet of het in een volgende regering beter zal zijn, we hebben ook besparingsmaatregelen meegemaakt toen de socialisten in de regering zaten.”

Pikant detail: daar waar niet-geconventioneerde specialisten volledig vrij hun ereloon mogen aanrekenen - Bvas spreekt dan ook niet van supplementen - is dat niet het geval voor de kinesitherapeuten die zich hier in de illegaliteit bewegen.

 

(1) Met uitzondering van de getuigschriften ingediend bij de federatie Brabant

(2) Rekening houdend met het aandeel getuigschriften zonder info over de aanrekening van

supplementen, het ontbreken van getuigschriften van de federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant, en het marktaandeel van de Socialistische Mutualiteiten in België.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.