Transversale meerjarenbergroting - 5 richtsnoeren voor toekomstige zorgdoelen, 17 projecten geselecteerd  

"Eindelijk wordt er werk gemaakt van een meerjarenbegroting met gezondheidsdoelstelllingen. Dat stellen we vast met enthousiasme. Anderzijds zijn we bijzonder waakzaam voor een uitholling van de medicomut en het Verzekeringscomité. We willen dat de inspraak van de artsen gewaarborgd blijft", aldus ASGB/Kartel.

Gisteren werden de besprekingen over het begrotingstraject 2022-2024 voortgezet. De verschillende betrokkenen namen nota van het tussentijds verslag en bespraken het.  Ter herinnering: over het begrotingsvoorstel voor 2022 zal uiterlijk op 4 oktober worden gestemd.  

Het Kartel/ASGB is tegelijk enthousiast en op zijn hoede voor de invoering van zogenaamde 'transversale budgetten'. "We willen dat de inspraak van artsen in de budgetten gewaarborgd blijft. Nu zijn daarvoor onvoldoende grendels ingebouwd", luidt het bij Thomas Gevaert, voorzitter ASGB specialisten.

Reinier Hueting, die de vergadering als laatste wapenfeit volgde nu hij ontslag nam als algemeen ASGB-voorzitter, deelt die bezorgdheid. "Het principe van doelmatige zorg spreekt ons aan, maar er moet voldoende ruimte en marge blijven voor de medicomut om zelf onze lijnen uit te zetten. Denk aan de her-ijking van de erelonen bijvoorbeeld."

Momenteel wijzen de nog voorlopige ramingen voor 2022 op een overschot van ongeveer 200 miljoen. Een deel van deze middelen zal inderdaad worden gebruikt voor projecten in het teken van dat 'transversaal gezondheidsbeleid' dat enkele schotten tussen huidige budgetten moet wegnemen.

Veel weerklank na oproep

De eerdere oproep voor projecten doelmatige zorg kende een groot succes met niet minder dan 280 overgebleven voorstellen. Die voorstellen werden volgens een wetenschappelijke methode geselecteerd met voorrang voor wat snel kon worden gerealiseerd met meetbare resultaten (classificatie groen/oranje/rood).

Ze worden gestructureerd rond vijf thema's: toegankelijkheid, preventieve zorg, het uitstippelen van zorgtrajecten voor chronische infecties, geestelijke gezondheidszorg en geïntegreerde zorg.

Voor dokter Hueting verdienen alvast drie dossiers de hoogste prioriteit: het pretraject diabetes weer tot leven brengen, het zorgtraject obesitas uitbouwen en voor de geestelijke gezondheidszorg meer aandacht voor de somatische patiënt. Een aparte werkgroep binnen het Verzekeringscomité moet op de uitgezette lijnen voortwerken.

> Transversale meerjarenbegroting: wenkbrauwgefrons bij Bvas

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.