9/10 MKA-chirurgen en orthodontisten blijven 15 jaar na opleiding in het vak

Vijftien jaar na de opleiding is nog zo’n 90% van de MKA-chirurgen en orthodontisten aan de slag in hun beroep in Nederland. Van een vroegtijdige uitstroom zoals vaak bij andere beroepen, is dus amper sprake. Dat meldt Nivel, het Nederlands Instituut voor onderzoek van de Gezondheidszorg. Het onderzoek ondersteunt de landelijke capaciteitsramingen die het Capaciteitsorgaan elke drie jaar afgeeft aan de overheid. Een vergelijkbare instelling dus als onze Planningscommissie.

Nederland kent al sinds 1999 een systeem van capaciteitsramingen waarmee de opleidingsinstroom voor zorgberoepen kan worden bijgestuurd. MKA-chirurgen hebben een lange basis- en vervolgopleiding achter de rug. Bijna allemaal kiezen zij dan ook voor het vak waarin zij zijn opgeleid en blijven zij relatief lang aan de slag in het beroep. Dat laatste geldt overigens ook voor de orthodontisten. 

Uitstroom van 30% tot 40% in de komende tien jaar
Verwacht wordt dat ongeveer een derde van de MKA-chirurgen de komende tien jaar zal uitstromen, hoofdzakelijk wegens pensioen. Voor orthodontisten ligt die uitstroom met 40% wat hoger, wat komt door  de leeftijdsopbouw van de beroepsgroep. Voor beide beroepsgroepen geldt dat beduidend minder vrouwen dan mannen zullen uitstromen. Logisch, want vroeger werden deze beroepen in meerderheid door mannen beoefend. De vrouwen zijn gemiddeld dus nog wat jonger dan hun meeste mannelijke collega’s.

Driekwart van de MKA-chirurgen en orthodontisten schat in dat ze evenveel uren zullen blijven werken de volgende vijf jaar. Van wie verwacht dat de omvang van de werkweek zal veranderen, denkt het merendeel dat zij minder zullen gaan werken. Het is lastig in te schatten of het aantal werkuren van de hele beroepsgroep naar aanleiding hiervan ook echt zal veranderen: dat hangt af van de wensen van de toekomstige orthodontisten en MKA-chirurgen én van de organisatorische mogelijkheden om meer of minder uren te gaan werken.

De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op een enquête onder MKA-chirurgen en orthodontisten in Nederland. Van de MKA-chirurgen vulde 47% (N=178) de enquête in en van de orthodontisten 45% (N=184). Naast de enquêtegegevens maakte het Nivel gebruik van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Philippe Jeannin

    26 januari 2023

    Melt? Van het werkwoord mellen?