AADM: “Overleg gaat voorbij aan de belangen van de individuele arts”

In de aanloop naar de syndicale verkiezingen (7-26 juni) praatte Medi-Sfeer met de drie verkiesbare syndicaten die het Vlaamse landschap bevolken. Stof genoeg voor de krant én de nieuwsbrief. In de rubriek ‘Carte blanche’ opteerde AADM voor een beschouwing rond de levenskwaliteit van de huisarts. Een prominent thema in het programma van het syndicaat.

Dagelijks worstelen artsen met de balans tussen hun gezinsleven en hun werk. “We zien dat nu vaker dan vroeger”, zegt DM-Voorzitter Roel Van Giel. “Dat heeft voor een stuk te maken met een generatiewissel. Hoewel men de vervrouwelijking van het artsenberoep hier vaak als oorzaak aanhaalt, denk ik dat het veeleer te maken heeft met de veralgemening van het tweeverdienersmodel. Omdat artsen niet langer instaan voor het enige inkomen van het gezin, kunnen ze het rustiger aan doen. En omdat de partner ook uit werken gaat, willen beiden hun taak in het gezinsleven opnemen.”

“Daarnaast besteedt men allicht nu meer aandacht aan bepaalde waarden. Terwijl het professionele vroeger werd gepercipieerd als het hoogste doel, treden andere waarden meer op de voorgrond. In het besef dat er een sterke vernieuwing van het artsenkorps gaat optreden – aangezien een uitgebreide cohorte weldra met pensioen gaat –, is de balans tussen gezinsleven en werk voor AADM een belangrijk aandachtspunt én het tweede punt in ons programma. Een arts die zich goed in zijn vel voelt, zorgt goed voor zijn patiënten. Voor een syndicaat betekent dat een spectrum van doelstellingen, gaande van een volwaardig sociaal statuut voor de artsen in opleiding tot een evenwichtig leven voor afgestudeerde artsen.”

Als men één arts moet vervangen door anderhalve of twee artsen, dan zullen we de organisatie van de geneeskunde – in de praktijk of de ziekenhuisdienst – moeten aanpassen, weet de DM-voorzitter. “Momenteel hebben we als huisarts bijna geen tijd meer voor overleg, of het nu is voor een vergadering onder collega’s of een overleg in het ziekenhuis of vertegenwoordiging bij de overheid.”

“Het stoort mij dat artsen die ijveren voor een beter gestructureerd gezinsleven worden weggezet als voorvechters van de nine-to-five-job. Geneeskunde zal nooit een nine-to-five-job zijn. Dat is ook niet wat die pleitbezorgers willen. In werkelijkheid beogen ze een duidelijke afbakening tussen de beschikbaarheid voor het werk en de betrokkenheid bij het gezinsleven, zodat het gezin zich kan organiseren. Dat betekent dat ze openstaan voor avondwerk en wachtdienst, maar dan wel op gezette tijden.”

Voor dr. Van Giel is dat niet alleen een belangrijk gegeven in de huisartspraktijk, maar ook in het overleg rond de ziekenhuisnetwerken. “Het gaat in dat overleg vaak over postjes in de raad van bestuur en postjes in de medische raad, maar nergens maakt men zich zorgen over de mogelijkheden voor artsen om zich professioneel te ontwikkelen met vrijwaring van het gezinsleven. Hoe kan je diensten doen samenwerken zodat je de wacht kan delen? Hoe kan je als ziekenhuisnetwerk een aantal ondersteunende diensten organiseren, zoals crèches of strijkdiensten?”

“Als je met artsen in de ziekenhuizen spreekt, dan draait hun bezorgdheid welk degelijk rond die onderwerpen. Wat ga ik nog mogen doen? Hoe zal het werk georganiseerd worden? Welke impact heeft dat op mijn gezinsleven? Kortom, wat kunnen netwerken voor de artsen betekenen? Kunnen we voor hen met netwerken dingen doen die we als individueel ziekenhuis niet kunnen doen? De artsen die in de raad van bestuur of de medische raad zetelen, zijn maar een kleine groep.”

 

En hoe kan een syndicaat de balans tussen gezin en werk helpen te verbeteren?

“We kunnen artsen speelruimte bieden door ervoor te zorgen dat ze een goed inkomen hebben”, antwoordt Roel Van Giel. “Maar we moeten ook vermijden dat een syndicaat alleen maar geassocieerd wordt met overleg over het financiële. Een syndicaat heeft ook een maatschappelijke rol. Het spreekt vanzelf dat we niet gaan proberen een wet op te leggen om te zeggen: het moet zus of zo. We moeten het debat op gang brengen. We moeten in het overleg aankaarten wat artsen belangrijk vinden.”

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Johan RIJCKEN

    24 mei 2018

    Domus Medica gaat ook voorbij aan de individuele solo arts voor een eenzijdig model gedragen door de universitaire centra zonder aandacht te geven aan andere modellen
    Nochtans is de inzet van de solo arts er nog steeds, zonder tegemoet te moeten komen aan n leefbaar privé leven