Afficheren van tarieven krijgt zweepslag

Minister Vandenbroucke wil vaart zetten achter de invoering van de verplichte affichering van tarieven door zorgverstrekkers. Hij verwacht de eerste voorstellen in juni.
In oktober 2021 nam de plenaire vergadering van de Kamer een wetsvoorstel aan over het afficheren van tarieven door zorgverstrekkers. De wet bepaalt dat zorgverstrekkers hun tarieven kenbaar moeten maken zowel in de wachtkamer als op hun website. De tarieflijst moet de meest courante verstrekkingen weergeven en duidelijk leesbaar zijn. Op de affiche moet ook het verschil staan tussen het tarief, de terugbetaling, het remgeld en de supplementen. De doelstelling van de wet was duidelijk: de patiënten een beter zicht geven op de kosten die ze zullen moeten betalen. Het Verzekeringscomité van het Riziv kreeg van het parlement de opdracht om de affichemodellen vast te leggen. 

De wet treedt in voege op het moment dat het eerste affichemodel van een bepaalde sector in het Belgisch Staatsblad verschijnt. De uitvoering laat echter op zich wachten. “Ik stelde u hierover vorig jaar, één jaar na de stemming in de Kamer, al een vraag over”, zegt kamerlid Gitta Vanpeborgh (Vooruit). “U antwoordde toen dat de akkoorden- en conventiecommissies in de loop van de komende maanden voor alle disciplines de beoogde adviezen met betrekking tot de affiche zouden verlenen. Intussen horen we dat het Verzekeringscomité voor elke categorie zorgverstrekkers de affichesjablonen zou hebben vastgelegd. Wanneer kunnen ze in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd?”

Geen maximale termijn, wel druk

In zijn antwoord geeft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) aan dat het Riziv volop bezig is met de uitwerking van de affiches, maar dat er geen maximale termijn of einddatum is voorzien. “Ik wil er echter absoluut op toezien dat de sectoren er niet mee dralen”, aldus de minister, die wel meegeeft dat het voor sommige sectoren complexer is dan voor andere.

“In de besprekingen per sector wordt onder meer gefocust op het vinden van een evenwichtig en werkbaar aantal affichemodellen. Van zodra ze in een bepaalde sector zijn ingevuld en afgewerkt, worden ze stelselmatig aan het Verzekeringscomité ter goedkeuring voorgelegd. Ik verwacht de eerste voorstellen in de loop van juni. Ik zet druk op het proces, maar moet ook rekening houden met de benodigde tijd voor de besprekingen en het feit dat Riziv-medewerkers buitengewoon veel werk op de plank hebben.”

Voorafgaand aan de publicatie in het Belgisch Staatsblad worden de zorgverstrekkers geïnformeerd over wat van hen wordt verwacht zodat ze vanaf de datum van de inwerkingtreding correct kunnen uitvoeren wat de wet voorschrijft. De sancties bij niet naleving zijn gelijk aan de sancties die momenteel bestaan voor het niet-naleven van de conventiestatus.
> Verplicht afficheren tarieven: eerste Riziv-sjablonen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc DE MEULEMEESTER

    27 mei 2023

    Voor mij ne zak met mayonaise , zonder zout aub !

  • Barbara Van Der Heyde

    25 mei 2023

    waarom dit opleggen aan alle artsen, laat de geconventioneerde artsen gewoon afficheren dat ze werken aan de conventie-tarieven. Of moeten we weeral nutteloze administratie doen? Cfr 'blauwe krokodil'!?