Artsenhonoraria op 1 juni met 2% geïndexeerd, reactie Bvas

De in het akkoord artsen-ziekenfondsen voorziene indexering van de artsenhonoraria met 0,71% schiet ruimschoots tekort om de fel stijgende kosten voor personeel, materialen en energie op te vangen. Op 1 juni 2022 volgt daarom een tussentijdse indexering met 2%. Bvas waardeert deze correctie, al volstaat die niet om het verlies voor de artsen helemaal te compenseren.

Tijdens de onderhandelingen over het akkoord 2022-2023 had Bvas er het Riziv al op attent gemaakt dat de indexering met 0,71% sterk achterop bleef bij het inflatiecijfer van december 2021, en bovendien zes maanden te laat zou komen.

Bvas kreeg gehoor, zo verwijst het syndicaat naar de beslissing van de ministerraad afgelopen vrijdag: die stemde in met een eenmalig extra budget van 207 miljoen euro om de zorgverleners tijdens de sterke stijging van de inflatie te ondersteunen. Van dat totale bedrag is 112 miljoen euro voor de artsen bestemd, goed voor een tussentijdse indexering met 2% van de artsenhonoraria op 1 juni 2022.

Voorafname

"Het gaat om een voorafname op de indexmassa voor 2023 die wordt overgeheveld naar het budget van 2022. De 2% indexering wordt in principe lineair toegepast, al kan de Algemene Raad van het Riziv, die de beslissing nog moet goedkeuren, een gemotiveerde afwijking toestaan", legt voorzitter Herry uit.

"Het gevolg is wel dat artsen in 2023 een lager indexcijfer zullen ontvangen. Als de gezondheidsindex voor 2023 rond deze tijd op 8% wordt vastgeklikt, volgt er begin 2023 nog een indexering met 6%, die selectief toegekend zal worden."

De voorafname op de indexmassa van 2023 staat in een voorontwerp van budgettaire wet dat nu voor advies bij de Raad van State voorligt. "Deze tussentijdse indexering komt er op vraag van Bvas, dat het probleem herhaaldelijk aankaartte. In een brief aan premier De Croo en de vicepremiers drong Bvas op 14 maart jl. met aandrang aan op een gedeeltelijke correctie van de indexmassa."

Bvas apprecieert deze tussenkomst van de regering. Het is een mooi gebaar, maar het volstaat uiteraard niet om de kloof met de gezondheidsindex helemaal te dichten.

> "Budget gezondheidszorg eenmalig met 207 miljoen omhoog" (Vandenbroucke)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.