Artsensyndicaten klagen trein der traagheid aan

Op initiatief van het Kartel hebben de drie erkende artsensyndicaten samen een brief gestuurd naar de regering met de vraag om de procedure te herzien volgens dewelke gemaakte conventie-afspraken uitgevoerd worden.

In de huidige procedure blijken genomen beslissingen immers maanden en zelfs jaren stof te liggen vergaren bij de minister of staatssecretaris van begroting en dit terwijl elk binnen het Riziv goedgekeurd dossier reeds een uitvoerige begrotingscontrole ondergaan heeft.

Als syndicaten dringen wij dan ook aan om de overbodige en vooral oeverloos vertragende stap langs de staatssecretaris of minister van begroting te schrappen.

Dr. Thomas Gevaert, voorzitter van het Kartel, heeft deze trein der traagheid overigens begin 2021 nog aangeklaagd in zijn opiniestuk “Chinese muur voor nieuwe nomenclatuur”.

In de brief wordt de lange beslissingsprocedure blootgelegd: "Alle nieuwe initiatieven worden in het Riziv zo nauwkeurig mogelijk berekend door het actuariaat. De dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle heeft een vinger in elk dossier. De Commissie voor Begrotingscontrole geeft over elk dossier zijn fiat vooraleer zo’n dossier het Riziv kan verlaten. Indien post hoc toch een budgetoverschrijding zou dreigen dan zijn in de nationale akkoorden automatische correcties voorzien."

De indruk bestaat dat de passage via Begroting weinig meer dan een vertragingsmanoeuvre is. 

Artsen die begin 2020 het akkoord aanvaard hebben voelen zich vandaag, eind 2021, meer dan bedrogen omdat de meeste initiatieven die daarin werden aangekondigd nog steeds niet zijn uitgevoerd. In enkele gevallen is de vertraging terecht, maar meestal niet en zelfs onbegrijpelijk. 

Frustratie

"Als voorbeeld geven we u het invoeren van een toezichthonorarium voor hematologen in het oncologisch dagziekenhuis (met als deadline 1/9/2020) of voor het toedienen van chemotherapie via intrathecale weg. Deze dossiers werden goedgekeurd in het Verzekeringscomité resp. op 29/6/2020 en 17/2/2020. Nu vernemen we dat ze nog op de ministerraad moeten besproken worden."

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de frustratie die daaruit voortvloeit, kan leiden tot deconventionering bij een volgend akkoord.

Getekend door zowel Bvas, Kartel als AADM.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.