Betere omkadering niet-chirurgisch dagziekenhuis dringt zich op

Voor het niet-chirurgisch dagziekenhuis (DZ) lijkt vooral de omkadering toe aan verbetering. Daarvan is dr. Hilde Baeyens een voorvechtster en het overleg daarrond denkt bijvoorbeeld aan transmuraler werken via onder meer een IT-verbinding met de huisarts en een betere tussenkomst qua patiëntenvervoer via aanvullende hospitalisatieverzekeringen.

Pediatrie, kinderpediatrie en -psychiatrie, geriatrie: in dagziekenhuis is hier heel wat werk aan de winkel. De gesprekken lopen in een speciale werkgroep.

Neem nu het DZ geriatrie dat ooit ontstond uit een proefproject. In het BFM creëerde men bij het begin van deze eeuw de mogelijkheid voor enkele plaatsen DZ geriatrie. Ze worden gefinancierd alsof het per bed is terwijl men het geriatrisch DZ eigenlijk als een patiëntendoorstroom moet zien.

Een aandachtspunt is van oudsher de ondervoeding waarbij het onderscheid wordt gemaakt tussen demente en niet-demente ondervoeden. Voor niet-demente ondervoeden is enorm veel verbetering mogelijk. Een ondervoede, niet-demente patiënt maakt zoals bekend veel meer kans op valincidenten. Daarom pleiten experts hier voor het zogenaamde ‘comprehensive geriatic assessment’, de evaluatie van deze patiënten, hun mogelijkheden en kwetsbaarheden.

De financiering van de omkadering verloopt per site, maar volstaat niet omdat er niet voldoende turn-over is. De demografische ontwikkeling is een tijdbom op dat vlak. Precies die mensen die in aanmerking komen, kort opvangen om hen weer naar huis te kunnen sturen, biedt wel grote toekomstmogelijkheden. Dan moet men een aantal zaken faciliteren:

-       Het transmurale aspect

-       De communicatie met de huisarts, eventueel via IT met de huisarts, zodat ze niet noodzakelijk naar de geriater moeten en ze van huis uit opgevolgd kunnen worden;

-       De organisatie van het geriatrisch DZ.

-       Het vervoer. Hat interdisciplinair overleg legde ook parallellen bloot tussen de geriatrische en de pediatrische problematiek en de kinderpsychiatrie zoals precies het vervoer dat financiële steun verdient: het is ontoegankelijk voor patiënten met een laag budget. Tegelijk stijgt de behoefte aan dat vervoer omdat het ziekenhuisaanbod in de streek krimpt door fusies.

Nog een pijnpunt is de aanvullende hospitalisatieverzekering: de meeste polissen lijken niet tussen te komen in het geriatrisch DZ. En wel omdat je een Rizivprestatie nodig hebt, anders volgt geen extra tussenkomst. Precies hier ontbreekt dat stukje nomenclatuur omdat het geregeld wordt via het BFM. Dat geldt ook voor diverse andere opnames in niet-chirurgisch DZ.

Uiteraard zal men ook de verloning van deze disciplines moeten bijsturen. Anders zal er steeds een tekort blijven bestaan aan bestaffing.

> Rem weg voor chirurgisch dagziekenhuis

> Visie Comprehensive Geriatric Assessment

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.