Wees Bob bij zwangerschap en borstvoedingsperiode

Maggie De Block en de FOD Volksgezondheid lanceren een campagne om alcoholgebruik tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode tegen te gaan. Doel: een duidelijke boodschap brengen en zorgverleners helpen om alcoholgebruik met alle (aanstaande) ouders te bespreken. De Vlaamse gynaecologen verduidelijken hun standpunt.

"Alcoholconsumptie tijdens de zwangerschap en de borstvoeding is schadelijk voor de baby. Ik vind het dan ook heel belangrijk om aanstaande moeders te informeren over de risico's van alcohol”, zegt minister De Block. Volgens de meest recente Belgische gegevens gebruikt bijna 1/3 van de vrouwen alcohol tijdens de zwangerschap en 43% tijdens de borstvoedingsperiode. Eén op de tien vrouwen drinkt minstens één keer alcohol per week. Deze cijfers zijn niet onschuldig. Er bestaat nog heel wat onduidelijkheid over de risico’s in die context.

Taboe

Zorgverleners en toekomstige ouders verschillen soms in visie over het gebruik van alcoholische dranken. Daarom wil de campagne de zorgverleners steunen in een duidelijke boodschap. Een onderzoek uit 2015 door de FOD Volksgezondheid toonde aan dat zorgverleners  niet over de nodige middelen beschikten om het probleem, dat dikwijls een taboe is, met hun patiënten te bespreken.

Een online gids en praktische fiches van de FOD Volksgezondheid zullen helpen in die steun. Desnoods kan men bij problematisch gebruik zwangere vrouwen die het nodig hebben, doorverwijzen.

Affiches zullen te zien zijn in wachtkamers en ziekenhuizen. Kernboodschap: drink geen alcohol bij een zwangerschapswens, tijdens de zwangerschaps- en  borstvoedingsperiode.

Alle huisartsen, gynaecologen, verloskundigen en ziekenhuisdirecteuren ontvangen de komende dagen een brief met campagnemateriaal. Dat materiaal is digitaal beschikbaar via 9-maanden-zonder-alcohol.be. 

"Volle steun zonder te culpabiliseren"

Johan Van Wiemeersch (VVOG) steunt namens zijn organisatie uiteraard het initiatief van minister De Block om alcoholgebruik tijdens de zwangerschap te ontraden. "Bij de start van de zwangerschap wordt door alle gynaecologen veel aandacht besteed aan de gevaren van medicatie, nicotine en alcohol. Als wetenschappelijke vereniging dienen we de richtlijnen van de literatuur te volgen en dit geldt ook als uitgangspunt van de campagne van de overheid!", klinkt het. 

Van Wiemeersch zet de puntjes op de i: "In een eerdere reactie via de media heb ik enkel willen pleiten om de de duizenden en tienduizenden vrouwen die gedurende hun zwangerschap eens een occasioneel glaasje hebben gedronken, niet met de vinger te wijzen. We mogen hen niet met een schuldgevoel opzadelen als zouden ze de gezondheid van hun ongeboren kind in gevaar hebben gebracht. Onze reactie was toen niet tegen het initiatief van de minister gericht, maar een vraag om een zekere nuance in deze materie te hanteren."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.