Bonheiden, Lier, Mechelen en Vilvoorde gaan specialisten delen

Op 9 mei 2018 tekenden het Imeldaziekenhuis uit Bonheiden, het H.-Hartziekenhuis van Lier, het AZ Sint-Maarten uit Mechelen en het AZ Jan Portaels uit Vilvoorde een kaderovereenkomst voor de oprichting van het ziekenhuisoverschrijdend netwerk voor het zorggebied Bonheiden-Lier-Mechelen-Vilvoorde.

Deze kaderovereenkomst volgt op de intentieverklaring die de vier ziekenhuizen in de loop van 2017 reeds ondertekenden. Zebekrachtigt de samenwerking tussen de vier ziekenhuizen.

 

Netwerkvoorzitter Guido Van Oevelen: "De kaderovereenkomst is geen eindpunt, maar markeert vooral de gemeenschappelijke visie op ziekenhuiszorg binnen dit zorggebied. Zowel voor de bestuurlijke inrichting (governance) van het netwerk als voor de organisatie van de geïntegreerde ziekenhuiszorg binnen de regio."

Governance

De hoogste beslissingsbevoegdheid blijft op het niveau van de raden van bestuur van elk ziekenhuis, maar de sturing en opvolging van de netwerkactiviteiten neemt een netwerkcomité op. Dat bestaat uit een gemandateerde van de raad van bestuur, de voorzitter van de medische raad, de algemeen directeur en de hoofdarts van elk ziekenhuis. Het staat onder leiding van de netwerkvoorzitter en wordt ondersteund door de netwerkcoördinator. Deze laatste staat ook in voor de sturing en opvolging van de netwerkactiviteiten.

Specialisten delen

"Onze visie stelt nadrukkelijk de patiënt centraal en laat zien dat het netwerk kiest voor toegankelijke, persoonlijke en kwalitatieve zorg. Door de intensieve samenwerking en vergaande integratie van de ziekenhuisactiviteiten zullen zowel de patiënt als de ziekenhuizen, inclusief hun artsen en medewerkers, kunnen profiteren van de meerwaarde van de netwerkvorming. Aangepaste en persoonlijke zorg dicht bij de patiënt wordt op een hoger plan gebracht door specialisten te delen, schaalvoordelen uit te spelen en de sterkten van elke partner te benutten", aldus Guido Van Oevelen.

Het ziekenhuisnetwerk sluit aan bij de federale en Vlaamse beleidsintenties om via netwerkvorming de kwaliteit en efficiëntie van de ziekenhuiszorg te verbeteren. Het netwerk Bonheiden-Lier-Mechelen-Vilvoorde besloot om niet te wachten op nieuwe wet- en regelgeving, maar al binnen wat vandaag bestaat dit netwerk verder uit te bouwen.

Nieuwe naam, rechtspersoon

Nu wordt de organisatie van de geïntegreerde ziekenhuiszorg en de omkadering hiervan verder uitgewerkt. Een rechtspersoon voor het netwerk krijgt vorm. Parallel wordt werk gemaakt van een eigen naam en identiteit voor het netwerk en de oplevering van een groot aantal pilootprojecten die de samenwerking verder in de praktijk brengen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.