Brusselse artsen moeten beide vaccinatiedatabanken kunnen consulteren

Het Brusselse Parlement heeft unaniem een resolutie goedgekeurd over een gecoördineerd vaccinatiebeleid in Brussel. Brusselse artsen of de overheid hebben vandaag geen zicht op wie waarvoor gevaccineerd is. Er bestaan immers twee vaccinatiedatabanken: Vaccinnet van de Vlaamse Gemeenschap en e-vax van de Franse Gemeenschap. Het parlement wil dat de artsen beide databanken kunnen raadplegen.

Voor Hannelore Goeman (sp.a), initiatiefneemster van de resolutie, is het heel belangrijk dat alle Brusselaars correct gevaccineerd zijn: "Gevaarlijke en zeer besmettelijke ziektes hebben we door vaccinaties onder controle gekregen. Er sterven nu veel minder kinderen omdat ze gevaccineerd zijn. Zeker nu er her en der onzin wordt verspreid als zouden vaccinaties bijvoorbeeld autisme in de hand werken is er nood aan een gecoördineerd beleid om de vaccinatiegraad hoog te houden en epidemieën van besmettelijke ziekten te voorkomen." 

Sinds de zesde staatshervorming is de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) bevoegd voor vaccinatie. Een gecoördineerd beleid veronderstelt dat alle artsen toegang hebben tot beide databanken en dat de gegevens uit beide databanken beschikbaar zijn om een preventief gezondheidsbeleid te voeren. Nederlandstalige artsen en Kind en Gezin gebruiken nu één databank, Franstalige artsen en ONE gebruiken een andere. Elkaars databank raadplegen kan nu niet. 

"Brusselaars gaan afhankelijk van de nood naar verschillende artsen. Als een vaccinatie nodig is, moet de arts kunnen nagaan of de patiënt al dan niet gevaccineerd is. Taal is hier van geen belang. Zonder coördinatie lopen we het risico dat Brusselse kindjes tussen de mazen van het net vallen en niet gevaccineerd worden. Bovendien blijft sensibilisering nodig. En dat doe je best met correcte cijfers. Ook daarvoor is een uitwisseling van gegevens noodzakelijk", besluit Goeman.

De resolutie vraagt het Verenigd College om een coördinerende rol te voorzien voor de GGC van de bestaande databanken, en toegang voorzien tot beide databanken voor alle artsen in het Brussels gewest, en een systeem te ontwikkelen dat de gegevens uit de databanken beschikbaar maakt om toe te laten een preventief gezondheidsbeleid te voeren in het gewest.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Paul CORTY

    09 juli 2018

    Ik ben een huisarts die op de taalgrens woont ( vlakbij Wavre en Grez- Doiceau doch in Vlaams- Brabant . Ook wij zijn evident vragende partij om beide databanken te kunnen consulteren. Er zijn vlaamstalige pat die hun kinderen over de taalgrens naar school sturen en omgekeerd. Er zijn kinderen die de lagere school in het frans volgen en MO in het Nderelands ( omgekeerd idem ) . Ik ben al jaren vragende partij om de databanken te linken. Arm Belgie ....