Brusselse informatiecampagne huisartsen start in mineur

Brussel organiseert een infocampagne die de huisarts in de schijnwerpers moet plaatsen als patiënten hulp zoeken. Een campagne die zeer internationaal oogt en patiënten in eerste instantie aanspreekt in zes talen, Roemeens inbegrepen. Even verderop volgt het Nederlands…

Dokter Vincent Janssens, voorzitter van de Nederlandstalige Brusselse huisartsenkring Bhak, reageert wat verwonderd als we hem op die inconsequentie wijzen. Is hij van de campagne op de hoogte? Blijkbaar niet. Een mailtje met de directrice van de Franstalige tegenhanger FAMGB vertrekt met daarin de vraag waarom de publieke communicatie van deze campagne ook niet in het Nederlands verloopt, per slot van rekening wordt ze gefinancierd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Prompt krijgt hij de link naar de campagne en de posters in zijn mailbox. Blijkbaar dus een communicatiefout… al valt bij nader toezien op dat bij de zes talen waarin de patiënt wordt aangesproken (Engels, Arabisch, Frans, Italiaans, Spaans, Roemeens) het Nederlands bizar genoeg weggevallen is. Pas in tweede instantie komt dat Nederlands tevoorschijn als de huisarts wordt opgevoerd die een antwoord moet bieden op de doktersnood.

Los daarvan is het lichtelijk onbegrijpelijk dat voor een dergelijke campagen de Brusselse huisartsenkring maar 'en stoemelings' verwittigd wordt. 

We zullen het maar houden op een schoonheidsfoutje. Alhoewel. Blijkbaar zijn de zes talen op de poster nadien prompt verdwenen op de site van www.doctorsbrussels.be.

Brusselse huisartsenkring miskend

Dokter Janssens geeft zelf aan dat dit de uiting is van een ruimer probleem: het feit dat de Bhak als vertegenwoordiger van de Nederlandstalige huisartsen miskend wordet door de GGC/COCOM blijft bestaan. Hoe komt dat?

“Dit gaat terug op het feit dat de FAMGB gesubsidieerd wordt door de GGC (de Bhak door Vlaanderen) en daarbij dus moet communiceren in beide talen (en dat ook doet). Hierdoor ontstaat de indruk dat de FAMGB/FBHAV een bicommunautaire kring is die alle huisartsen van Brussel vertegenwoordigt. Dat staat ook zo op de website van de FAMGB.”

Gevolg: zelfs de Brusselse instanties geloven dat en consulteren de Bhak niet.

Bestaat de oplossing er dan in dat de Bhak dan ook maar van subsidiërende instantie moet veranderen en bij de GGC aansluit? “Neen, dat is  wettelijk niet mogelijk”, legt dr. Janssens uit, “want dan bestaan twee kringen op eenzelfde grondgebied waardoor we zouden verplicht worden om te fusioneren met de FAMGB…!”

Brusselse toestanden…

Dokter Janssens kaartte het probleem al meermaals bij Ethel Savelkoul (Open VLD, kabinet Gatz), dr. David Hercot (attaché GGC), dr. Michel De Volder, dr. Ri De Ridder en voordien ook bij Guy Vanhengel. Zonder resultaat.

Hij stuurde nu in naam van de Bhak een constructieve brief naar minister Maron (Ecolo), met kopie aan Elke van den Brandt (Groen) en aan David Hercot. Dat met de boodschap dat Bhak beschikbaar was voor overleg over de lopende gezondheidshervormingen. Tot nu toe kreeg hij nog geen respons.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Vincent Janssens

  10 oktober 2019

  Graag wil ik een aantal bedenkingen toevoegen die in dit verhaal minder 'leesbaar' zijn:
  1/ de BHAK juicht de campagne inhoudelijk zeker toe: huisartsen willen graag zinvol werk doen en maatschappelijk verantwoordelijk zijn door mee te werken aan een beter en adequater gebruik van de eerstelijn. Voorwaarde daarbij is dat tussen het overaanbod van ziekenhuizen de huisarts meer zichtbaar wordt en zijn/haar rol beter begrepen wordt.
  2/ de aparte Brusselse situatie vraagt een eigen gezondheidsbeleid waarvoor reeds de krijtlijnen zijn uitgetekend in het Brussels Gezondheids Plan. Dit realiseren kan enkel door pragmatische samenwerking tussen alle instanties en zorgverleners. De BHAK is fier dat ze met de FAMGB de tweetalige huisartsen wachtdienst kan laten functioneren.
  3/ Er is in Brussel een absoluut tekort aan Nederlandskundige huisartsen en de perspectieven zijn momenteel niet gunstig. Uitzonderlijke maatregelen lijken nu aangewezen.

  Dr. Vincent Janssens
  Voorzitter BHAK