BVAS vraagt afschaffing meervoudige provinciale bedrijfsbelasting

Een chirurg in Limburg moest vier keer de provinciale bedrijfsbelasting betalen. Zeker met de vorming van ziekenhuisnetwerken in volle ontwikkeling is dat een anomalie, vindt de Bvas.

Ziekenhuisartsen die op meerdere campussen werken, krijgen van de provincie Limburg een belastingaanslag voor alle ‘vestigingen’ waar ze hun praktijk uitoefenen. Een chirurg meldde ons dat hij vier keer de provinciale bedrijfsbelasting moet betalen. Zeker met het oog op de vorming van ziekenhuisnetwerken, waarin artsen-specialisten aangespoord worden om op verschillende campussen te werken, vraagt Bvas om deze regelgeving dringend te herzien.
 
In het belastingreglement van de provincie Limburg staat dat artsen, andere zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep een provinciale bedrijfsbelasting verschuldigd zijn per afzonderlijke vestiging die ze voor hun ‘bedrijfsexploitatie’ gebruiken op het grondgebied van de provincie. Zes geassocieerde chirurgen die in vier ziekenhuizen in Limburg ingrepen doen en consultaties houden, krijgen elk meerdere (tot vier) aanslagbiljetten voor deze provinciale bedrijfsbelasting. Zelfs collega’s die slechts in één ziekenhuis werken, maar consultatie houden op de verschillende campussen van dit ziekenhuis, krijgen meerdere aanslagbiljetten.

Haaks op regelgeving ziekenhuisnetwerken

Deze meervoudige belasting staat haaks op de nieuwe wetgeving op de ziekenhuisnetwerken, die artsen aanspoort grotere associaties te vormen om in verscheidene ziekenhuizen een kwaliteitsvolle zorg aan te bieden. Neem het voorbeeld van een longchirurg die opereert in vier ziekenhuizen om een voldoende aantal ingrepen te doen. Deze longchirurg wordt door de provincie afgestraft omdat hij wil voldoen aan de normen die in het kader van de ziekenhuisnetwerken worden opgelegd. Artsen verplichten om meer dan een keer dezelfde bedrijfsbelasting te betalen, is voor Bvas onaanvaardbaar en onlogisch, zeker met het oog op de ziekenhuisnetwerking. Bvas vraagt om deze provinciale regelgeving dringend aan te passen.

Het syndicaat dringt overigens al langer aan op een oplossing voor een gelijkaardig probleem: de dubbele belasting voor artsen die hun praktijk in een vennootschap uitoefenen. Deze artsen krijgen twee aanslagbiljetten in de bus: één op naam van hun vennootschap en een tweede op hun persoonlijke naam. De provincies moeten deze dubbele belasting onmiddellijk afschaffen. Voor artsen die hun activiteit in een vennootschap uitoefenen, is alleen de vennoot­schap de belasting verschuldigd. Het kan niet langer dat de arts vanuit zijn functie als zaakvoerder of bestuurder een tweede keer deze belasting moet betalen.

De provinciale bedrijfsbelasting moet dringend aangepast worden aan de huidige en toekomstige uitoefening van het artsenberoep. Bvas roept de gedeputeerden op het regelgevend kader te herzien en is steeds bereid tot overleg hierover.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.