Contingentering artsen 2027: advies Planningscommissie

Over zes jaar zullen in ons land 1.517 artsen mogen afstuderen. Het advies van de federale Planningscommissie, dat op 23 augustus in Het Staatsblad verscheen, is bijzonder omdat ze (nog) niet over al het benodigde cijfermateriaal beschikt voor de jaren na 2023-2026 waarover al is geadviseerd. Dat komt door de pandemie. Bovendien kunnen de gemeenschappen de subquota wijzigen.

De commissie  verantwoordt haar advies inderdaad als volgt: “De covid-crisis wordt beschouwd als een langdurige pandemie en de eerste in een reeks toekomstige pandemieën”. Deze uitspraak van Peter Piot, waarnaar ze expliciet verwijst, heeft de leden van de commissie doen besluiten om in te grijpen naar aanleiding van de duidelijke indicaties van tekorten die kwamen vanuit het veld. In eerste instantie moet de eerste lijn worden versterkt, heet het. Zo wordt het aantal huisartsen binnen het globale quotum in de Vlaamse Gemeenschap opgetrokken van 362 naar 400, en in de Franse Gemeenschap van 266 naar 300. Dat leidt tot het volgende voorgestelde overzicht van de verschillende disciplines in 2027.

De commissie baseert zich voor haar advies op het volgende materiaal:

- het PlanKad Artsen 2004-2016, een beschrijving van de situatie op de arbeidsmarkt, en

- de basisscenario's Artsen 2016-2036, die de workforce artsen projecteren onder ongewijzigde omstandigheden en constant beleid.

De laatste stap in de werkcyclus van de Planningscommissie is de ontwikkeling van alternatieve scenario's die de uitdagingen en specifieke elementen waarmee de beroepsgroep geconfronteerd wordt, zullen integreren, evenals de aanpassing van de toekomstige zorgbehoeften van de Belgische bevolking. De publicatie van deze scenario's is voorzien voor het eerste semester van 2021.

Tabel: contingentering artsen 2027 - advies planningscommissie

 

 VL Gem.

FR. Gem.

Tot.

Huisartsgeneeskunde

400

300

700

Psychiatrie (3 titels)

36

27

63

Acute en urgentie-geneeskunde

43

38

81

Geriatrie

25

15

40

Reumatologie

11

9

20

Klinische biologie

12

8

20

Pathologische anatomie

9

6

15

Oftalmologie

22

14

36

Otorinolaryngologie

12

8

20

Dermato-venereologie

9

9

18

Inwendige geneeskunde

45

35

80

Cardiologie

12

8

20

Gastro-enterologie

15

8

23

Pneumologie

10

6

16

Fysische geneeskunde en revalidatie

11

7

18

Medische oncologie

7

7

14

Anesthesie-reanimatie

50

35

85

Plastische heelkunde

5

3

8

Neurochirurgie

4

3

7

Stomatologie

6

3

9

Orthopedische heelkunde

15

10

25

Urologie

10

5

15

Nucleaire geneeskunde

6

5

11

Neuropsychiatrie en Neurologie

24

15

39

Gynaecologie-verloskunde

19

15

34

Pediatrie

20

15

35

Radiotherapie-oncologie

3

2

5

Radiodiagnose

15

10

25

Heelkunde

20

15

35

FEDERALE QUOTA

876

641

1.517

Hoewel het federale niveau voortaan enkel bevoegd is voor het globale quotum, herneemt de Planningscommissie in zijn advies de quota per bijzondere beroepstitel en per Gemeenschap. De Planningscommissie formuleert zo aanbevelingen ten behoeve van de Gemeenschappen, die bevoegd zijn voor het vastleggen van hun respectieve subquota's. Deze cijfers zijn dus richtinggevend voor de gemeenschappen. Het valt te bezien of en in welke mate die daarmee rekening zullen houden.

Wat andere medische specialismen betreft, waaronder de nieuwe titel in de klinische genetica, willen de leden de resultaten van de alternatieve scenario's afwachten alvorens verdere wijzigingen in de grootte of de onderverdeling van het quotum voor te stellen. De eerste gediplomeerden klinische genetica worden verwacht in 2023.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Monique van den kerkhove

    27 augustus 2021

    Wat zeggen die cijfers? Ik zie alleen maar dat ik 6 maand moet wachten voor consultatie bij een dermatoloog (terwijl ik al twee keer basocellulaire kanker had). Ook bij andere specialisten vaak te lange wachttijd! Alleen huisartsen zijn goed bereikbaar. Vroeger konden huisartsen met succes een afspraak bij een speciaist versnellen, nu ook niet meer. Cijfertjes maken in een ivoren toren, los van de praktijk! Foei!