Directie FPC Antwerpen belooft nauwgezette analyse na gijzeling werknemers

De directie van het FPC Antwerpen belooft een nauwgezette analyse van de gijzeling gisterennacht van twee werknemers door twee patiënten. Drie maanden geleden deed zich in het Forensisch Psychiatrisch Centrum ook al een gijzeling voor. "Wegens de patiëntenpopulatie zijn incidenten, hoe preventief er ook gewerkt wordt, helaas niet uit te sluiten", zegt de directie.

Om 21.15 uur dinsdag namen twee patiënten van het FPC in Antwerpen twee vrouwelijke personeelsleden in gijzeling in een kamer. De hulpdiensten werden onmiddellijk verwittigd en waren 5 minuten later ter plaatse. Ook speciale eenheden van de federale politie, gespecialiseerde onderhandelaars en slachtofferhulp volgden snel, zegt de directie. Hoewel het incident zich 's nachts voordeed was er een ruime ploeg medewerkers aanwezig, "die hun volledige medewerking verleenden aan de hulpdiensten en de aanwezige medewerkers opvingen."

De gegijzelde medewerkers zijn om 02.33 u. ongedeerd bevrijd en werden opgevangen door slachtofferhulp van de politie en door hun familie, die ter plaatse was. De patiënten zijn aangehouden door de politie en worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De directie van het FPC betreurt het incident "ten zeerste".

Fijnmazige aanpassingen

Bij elk incident wordt een doorgedreven analyse gedaan, zoals ook bij het incident drie maanden geleden. "Het spreekt voor zich dat wij als organisatie permanent inzetten op het verhogen van de interne veiligheid. Een dergelijk incident wordt dan ook nauwgezet geanalyseerd. Op basis hiervan worden waar mogelijk fijnmazige aanpassingen aan de werking gedaan, zodat het risico op incidenten verlaagd wordt."

De directie van het Antwerpse FPC geeft vandaag geen toelichting over eventuele eerdere incidenten, maar gijzelingen zijn geen frequente zaak in de instelling waar mensen met een delinquente voorgeschiedenis een relatieve vrijheid genieten. "Elke stressvolle gebeurtenis is er gezien de impact op medewerkers en het menselijk leed die ermee gepaard gaat, één te veel", zegt directeur patiëntenzorg Ruben van den Ameele, die  expliciet "heel veel respect" uitdrukt "voor de gedrevenheid waarmee onze medewerkers er - ondanks de complexiteit van hun job - elke dag terug staan."

Eerder uitzonderlijk

Het Antwerpse FPC neemt sinds 2017 patiënten op die een delict hebben gepleegd en een voorgeschiedenis hebben. Er verblijven 182 mensen die vaak een lange voorgeschiedenis hebben en een voortraject in andere voorzieningen en de gevangenis en die kampen met ernstige psychiatrische aandoeningen. De behandeling is gericht op het verminderen van het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten, zodat een hernieuwd verblijf in de maatschappij of een minder beveiligde omgeving mogelijk is.

Aan die behandeling werken psychiaters, psychologen, therapeuten, verpleegkundigen, groepsbegeleiders en ander (para)medisch personeel in twee gesloten centra. Een in Gent met meer dan 264 patiënten en een in Antwerpen. Goed voor een totale populatie van ruim 440 patiënten. "Hoewel deze twee incidenten mekaar snel hebben opgevolgd zijn gijzelingen eerder uitzonderlijk in een FPC, waar patiënten in tegenstelling tot een gevangenis zich vrij door de gangen bewegen en een zekere vrijheid genieten en een relatief nauw contact met het personeel", heet het.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.