Een eeuw in één jaar (3): het Interbellum (Donald Claeys)

Een speciaal jaar vergt een speciaal jaarverslag. Dr. Donald Claeys, secretaris-generaal van het VBS, ziet de voorbije eeuw samengebald in het rare jaar 2020. Een interessant beeld en een aparte kijk. Hierbij het Interbellum.

Het Interbellum

"Al snel ontstaat de bezorgdheid rond het uitstellen van andere noodzakelijke zorg ten gevolgde van de crisis. Dit is niet alleen het gevolg van het capaciteitstekort in de ziekenhuizen. Een bevraging georganiseerd door het VBS, zowel regionaal als bij de verschillende beroepsverenigingen, leert dat het uitstellen van (niet-Covid) noodzakelijke zorg, deels kan worden verklaard door capaciteitstekort en overbelasting van de Intensieve zorgafdelingen maar vooral door een terughoudendheid van de patiënt zelf om met symptomen te consulteren naar artsen en ziekenhuizen uit schrik voor besmetting. In specifieke overlegorganen wordt een strategie bedacht om dit deels op te vangen."

"Ondertussen neemt het aantal besmettingen langzaam af en de druk op IZ vermindert, hoewel een sterk streekgebonden verschil blijft bestaan."

"Er is een intensief overleg met de Federale Overheid, onder andere met de HTSC (Hospital & Transport Surge Capacity Committee) in voorbereiding van een geleidelijke opheffing van de lockdown. Hierbij wordt gezocht naar een middel om de gewone “noodzakelijke zorg” geleidelijk herop te starten om verdere “collateral dammage” te vermijden op voorwaarde dat de overlast in de ziekenhuizen ondertussen afneemt."

"Er wordt door de FOD een omzendbrief naar de zorginstellingen gestuurd die de aan te houden reservecapaciteit op de Intensieve Zorg en de covid-afdelingen omschrijft en bovendien een oproepbare reservecapaciteit oplegt. Bij het overleg dat hieraan voorafgaat, wordt nagedacht over richtlijnen aan de artsen."

"Het VBS neemt het initiatief om alle specialiteiten te bevragen. Dankzij de snelle respons van bijna alle beroepsverenigingen slaagt men erin een soort referentielijst op te stellen waarbij niet alleen de urgenties maar vooral de prioriteiten in noodzakelijke zorg worden vastgelegd. Er wordt doelbewust gekozen voor een praktisch, haalbaar en snel inzetbaar referentiedocument per specialiteit."

"Deze prioriteitenlijsten laten ziekenhuizen en artsen toe hun eigen accenten te leggen naargelang de lokale epidemiologische situatie. De verwijzing naar deze lijsten wordt opgenomen in de federale omzendbrief aan de ziekenhuizen. Er is telkens intensief overleg met de Vereniging van Hoofdgeneesheren en de ziekenhuiskoepels."

"Op 4 en 11 mei worden de maatregelen versoepeld en kan een deel van de uitgestelde noodzakelijke zorg worden ingehaald. Het is voor iedereen duidelijk dat er ondertussen een “collateral damage” is ontstaan bij de bevolking door uitstel van sommige zorg."

"Terwijl zich op het einde van de zomer een tweede golf aankondigt, kijkt de burger met veel geduld toe op een intensief politiek overleg dat eindelijk kan worden beslecht met het vormen van een echte regering."

Lees ook de rest van het jaarverslag:

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.