Een eeuw in één jaar (1): la belle époque (Donald Claeys)

Een speciaal jaar vergt een speciaal jaarverslag. Dr. Donald Claeys, secretaris-generaal van het VBS, ziet de voorbije eeuw samengebald in het rare jaar 2020. Een interessant beeld en een aparte kijk. Hierbij de 'belle époque'.

La belle époque

"2020 wordt gestart met een reeks op te volgen wetsontwerpen van de vorige regering en het verderzetten van eerder geplande projecten."

"De wet op de ziekenhuisnetwerken waarbij elk ziekenhuis verplicht is om in een netwerk toe te treden gaat in principe van start vanaf januari 2020. Een reeks uitvoeringsbesluiten en specificeringen door de koning zijn nog te nemen."

"Een belangrijke periode is te verwachten van verdere praktische aanpassingen waarmee vele zorgverstrekkers in hun dagelijkse praktijk zullen worden geconfronteerd. De ene ziet de netwerken als gezonde samenwerkingsverbanden onder de kerktoren, sommigen centreren ze eerder rond hun eigen kathedraal, tegelijk droomt men van een steeds verder gaande concentratie van zorg liefst op supraregionaalniveau: te volgen!"

"In de Kwaliteitswet gezondheidsberoepen, gepubliceerd in april 2019, ontbreken ook nog tal van uitvoeringsbesluiten. Hierbij wordt het zeer belangrijk om met zorgvuldigheid deze besluiten uit te werken tot een praktisch instrument waarmee eerder verbeteren dan compliceren wordt nagestreefd. Het in de Kwaliteitswet omschreven “portfolio” dat een belangrijk initiatief bij de zorgverstrekker legt, vraagt een zorgvuldige benadering."

"Tal van werkgroepen starten eind 2019. De werkgroep over artificiële intelligentie, BIG data en het elektronisch patiëntendossier wordt verder uitgediept. In samenwerking met de Federale Raad voor Verpleegkunde en de Hoge Raad van Huisartsen en Artsen-Specialisten wordt in een technische commissie nagedacht over de plaats van de verpleegkundig-specialist met verlengde opleiding tot “master na master”."

"Eind 2019 neemt de Franstalige gemeenschap, zoals aan Vlaamse zijde, een initiatief om na te denken over sub quota om tot een redelijke verdeling in aanbod van artsen en hun specifieke bekwamingen te komen. Kort daarna, op 14/02/20, stelt de Vlaamse regering plots een éénzijdige uitbreiding van de artsen quota voor. Dit wordt niet met enthousiasme onthaald bij de gevestigde artsen en specialisten maar ook niet bij de artsen-specialisten in opleiding."

"Begin 2020 zijn we gestart met “GoodViBeS” als een vaste column in het tijdschrift De Specialist. Het betreft hier een maandelijkse standaardbijdrage van het VBS, telkens gefocust op één specialiteit. De beroepsvereniging geeft hier duiding over hun specifiek werkveld met een toekomstgerichte visie."

"Enkele interessante initiatieven sluiten onbewust en bijna visionair aan bij de aankomende perikelen in verband met de gebrekkige leveringen en de schaarste van de vaccins eind 2020, begin 2021:"

"De adviesvraag van 10/12/2019 betreft vaccinatie door apothekers in de eerste lijn gezondheidszorg."
"Het artikel in de Artsenkrant (10/02/20) waar een nieuwe wet wordt aangekondigd die de onbeschikbaarheid van bepaalde geneesmiddelen aan banden moet leggen met een verplichting om deze producten te leveren waarbij zelfs wordt nagedacht over het invoeren van een uitvoerverbod."
"Ondertussen is het krokusverlof voorbij. We komen in een periode die te vergelijken is met de “Eerste Wereldoorlog”."

Lees ook de rest van het jaarverslag:

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.